Stado podstawowe zwierząt gospodarskich a egzekucje komornicze

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wystosowała pismo do Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie określenia jednolitej definicji stada podstawowego zwierząt gospodarskich. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 z treści § 1 wynika m in., że egzekucji nie podlega stado podstawowe zwierząt gospodarskich: bydła mlecznego, bydła mięsnego, koni, kóz, owiec, świń, drobiu, zwierząt futerkowych, innych gatunków stanowiących podstawę produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym rolnika. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, chcąc wydać rzetelną opinię na temat stanu majątku dłużnika, napotyka na szereg trudności. W praktyce napotyka na problem określenia wielkości stada podstawowego. Jakie przyjąć kryteria, aby to stado podstawowe przed egzekucją obronić; np. rolnik- dłużnik posiada 20 ha i 20 krów mlecznych, kilka sztuk młodzieży na ewentualny remont stada. Z informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jak i z Instytutu Zootechniki wynika, że nie ma obowiązującej definicji stada podstawowego. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wnosi, aby taką jednolitą definicje opracować, do której wszystkie izby będą mogły się odnosić w związku z wnioskami kierowanymi do izb w sprawie opinii dotyczących określenia przedmiotów należących do rolnika - prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.