Susza - Działania Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłaszają się rolnicy (szczególnie z powiatu łódzko-wschodniego), którzy informują, że od pierwszych dni kwietnia br. nie odnotowano stałych opadów deszczu. Pomimo, iż gleba posiadała znaczne zasoby wody po zimie, na skutek wysokich temperatur panujących w kwietniu i w maju br. dochodzących do 30 stopni Celsjusza w cieniu, zasoby wilgoci zostały szybko wyczerpane. Burze przechodzące lokalnie nie są w stanie pokryć roślinom zapotrzebowania na wodę. Lustracja pól daje podstawę do stwierdzenia o wystąpieniu stanu suszy, co również potwierdza Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wydając komunikat o wystąpieniu w drugim okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2018 roku suszy rolniczej na obszarze Polski. W zbożach jarych głównym objawem suszy jest słabe rozkrzewienie roślin, w efekcie dające niską obsadę roślin. Obecnie zauważalne jest zasychanie pędów. W zbożach ozimych na skutek wysokich temperatur i braku opadów skróceniu uległa faza strzelania w źdźbło i rośliny szybko przeszły do fazy wykłaszania.

W związku z powyższym Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego podjęła następujące działania: