Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Z uwagi na zbliżający się okres nasilonych letnich prac polowych zwracamy się do Państwa z następującym apelem: Każdego roku dzieci przebywające w gospodarstwie rolnym są narażone na utratę zdrowia, a nawet życia. Czy na pewno robimy wszystko, aby chronić nasze dzieci przed niepotrzebnym zagrożeniem? Chrońmy nasze domy i rodziny, a w szczególności najmłodszych mieszkańców wsi przed nieszczęściem! Zróbmy wszystko, aby czas wzmożonej pracy w rolnictwie upłynął bez wypadków i tragedii, których ofiarami stałyby się dzieci. Ofiarami najczęściej z powodu braku wyobraźni i odpowiedzialności, ale też pośpiechu, nieuwagi i zmęczenia dorosłych. Zwracamy się do wszystkich Rodziców i Opiekunów o zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków spędzania wolnego czasu na wsi. Apelujemy o niepowierzanie dzieciom prac, które przerastają ich siły i możliwości. Nawet najprostsze czynności mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia, jeśli są wykonywane nieprawidłowo.
Dbajmy o bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwie rolnym! Przypominamy, że Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie. Umowa obowiązuje do 13.10.2018 r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. W przypadku nieszczęśliwego zdarzenia dziecka, wniosek o odszkodowanie można złożyć w Pocztowym TUW.

Członkowie Wojewódzkiej Komisja do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy
w Łodzi