Szkody wyrządzone przez dzikie ptactwo - apel IRWŁ o pomoc

W imieniu Zarządu IRWŁ oraz na wniosek Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Sieradzu do której zwrócili się rolnicy z miejscowości Mikołajewice, gmina Warta, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo do Zbigniewa Rau - Wojewody Łódzkiego oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z prośbą o pomoc w zwalczaniu szkód wyrządzanych przez dziką zwierzynę. Działki rolne rolników położone na terenie Mikołajewic sąsiadują ze zbiornikiem Jeziorsko, który objęty jest obszarem NATURA 2000 – dyrektywa ptasia. Niezmiennie, co roku, od wielu lat dzikie ptactwo jak czaple, gęsi czy żurawie oraz dzika zwierzyna: dziki, jelenie czy sarny wyrządzają znaczące straty w uprawach. To nie są pojedyncze przypadki, straty dotykają wszystkich rolników posiadających tam swoje ziemie. Trzeba podkreślić, że Koła Łowieckie nie uchylają się od wypłacania odszkodowań za szkody, jednakże ze względu, że jest tam rezerwat przyrody mają bardzo ograniczone pole działania. Dzikie stada gęsi czy żurawi wyrządzają szkody również na terenach gmin Warta, Goszczanów i Błaszki. Izba Rolnicza Województwa Łodzkiego zwróciła się do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o pomoc w rozwiązaniu problemu i wygospodarowanie funduszy na dodatkowe odszkodowania dla rolników, którzy ze względu na położenie swych gruntów są skazani na występowanie szkód. IRWŁ zwróciła się również z prośbą o interwencję w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który sprawuje nadzór nad zbiornikiem Jeziorsko. Rolnicy mają świadomość, że problemu nie da się całkowicie rozwiązać. Proszą jednak, żeby Urząd Wojewódzki w Łodzi wraz z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu i z Polskim Okręgowym Związkiem Łowieckim w Sieradzu kontrolowali obszary rolne przy zbiorniku Jeziorsko i wspólnymi siłami wypracowali sposób na zminimalizowanie szkód wyrządzanych przez dziką zwierzynę.

 

Odpowiedź Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 

Zawiadomienie do RDOŚ w Łodzi