SZKOLENIA Z ZAKRESU INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN

Instytut Ogrodnictwa organizuje szkolenia z zakresu integrowanej produkcji roślin(sadowniczych/warzywnych). W zależności od zainteresowania możliwa jest organizacja szkoleń podstawowych dwudniowych (16 godzin lekcyjnych) − dla osób, które nie przechodziły jeszcze takiego szkolenia lub uzupełniających jednodniowych (7 godzin lekcyjnych) − dla osób, które w przeszłości takie szkolenie już przeszły.

Najbliższy termin szkolenia uzupełniającego nt. roślin sadowniczych - 27.04.2018r. Miejsce szkolenia: Skierniewice, ul. Pomologiczna 18, sala 136 (I piętro) Koszt szkolenia: 80 zł/os. Szkolenie zostanie zorganizowane w momencie zebrania przynajmniej 20-osobowej grupy uczestników. O przyjęciu na szkolenie będzie decydować kolejność zgłoszeń, ale w przypadku dużego zainteresowania istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych szkoleń w innych terminach. Szkolenie obejmie następujące zagadnienia:
 Przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji roślin
 Planowanie i zakładanie upraw
 Pielęgnacja i nawożenie gleby
 Ochrona upraw przed chorobami, szkodnikami i chwastami
 Środki ochrony roślin a ochrona środowiska
 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
 Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
 Sposób dokumentowania prowadzonych działań zgodnie z wymaganiami

Szczegółowe informacje, zapisy na szkolenie:
mgr Katarzyna Bisko
Tel. 46 834 53 77; 500 101 798
Katarzyna.Bisko@inhort.pl

Uczestnicy, po zdanym egzaminie, otrzymują zaświadczenie, które jest ważne przez
okres 5 lat i jest niezbędne do ubiegania się o certyfikat Integrowanej Produkcji.

Informacja o szkoleniach

Karta zgłoszenia

Instytut Ogrodnictwa, 96-100 Skierniewice, Konstytucji 3 Maja 1/3
tel.:46 833 34 34, fax: 46 833 31 86, e-mail: io@inhort.pl, www.inhort.pl
NIP 8361848508, REGON 101023342, KRS 0000375603