Tysiące rolników protestują w całej Unii Europejskiej

Tysiące rolników zmagających się z trudną sytuacją rynkową wychodzą na ulice w całej UE, Copa i Cogeca nakreślają środki pozwalające na zażegnanie kryzysu i wzywają ministrów rolnictwa do działania.

COPA-COGECA – europejska organizacja zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze powstała w 1962 w wyniku połączenia COPA – Komitetu Rolniczych Organizacji Związkowych z COGECA – Głównym Komitetem Spółdzielczości Rolniczej.

Bronisław Węglewski – Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, członek komisji ds. rolnictwa w Copa-Cogeca podkreśla wagę sytuacji i zaznacza, że rolnicy protestują już w całej Unii Europejskiej. Protest taki odbył się również w Brukseli. Rolnicy i spółdzielnie rolnicze zmagają się z poważnymi problemami finansowymi. Niektórzy z nich muszą ograniczyć, a nawet zakończyć swoją działalność. Kryzys ten spowodowany jest utratą rosyjskiego rynku zbytu, wartego 5,1 mld euro. Międzynarodowy kryzys polityczny związany z sytuacją na Ukrainie i wprowadzeniem sankcji na Rosję, spowodował m.in. wzrost cen środków produkcji i załamanie się cen ropy. Wszystko to ma ogromny wpływ na ceny towarów, które nie pokrywają nawet kosztów produkcji. Sytuacja ta powoduje problemy z płynnością finansową producentów. Niestety 25% środków, które do tej pory wypłacono z 500 mln pakietu przeznaczonego przez UE na pomoc dla rolników, nic nie dało. Nie pomoże również wypłacenie całości tej sumy. Bronisław Węglewski jako przedstawiciel Copa Cogeca w Brukseli, zaznacza, że Unia Europejska musi podjąć konkretne decyzje. Zwlekanie może nieść za sobą poważne kryzysy żywnościowe w przyszłości. Już teraz jest aktualny problem głodu i niedożywienia. Copa-Cogeca, w wyniku szerokich konsultacji i spotkań, proponuje następujące rozwiązania:

Ponowne otwarcie rosyjskiego rynku;
Wzmocnienie działań promocyjnych i wykorzystanie ubezpieczeń kredytów eksportowych.
Walkę z nieuczciwymi praktykami w łańcuchu żywnościowym, by rolnicy uzyskali wyższe przychody za swoje produkty i by dystrybutorzy nie wywierali na nich nadmiernej presji (aktualnie uzyskują oni np. jedynie 20% ceny steku sprzedawanego w sklepie),
Dostosowanie narzędzi zarządzania najważniejszymi rynkami towarów rolnych: czasowe podniesienie ceny interwencyjnej odtłuszczonego mleka w proszku i masła przy uwzględnieniu wyższych kosztów produkcji; przedłużenie okresu dopłat do prywatnego przechowywania produktów mlecznych; aktualizacja narzędzi rynkowych w sektorze warzyw i owoców, w tym przegląd ceny za wycofanie produktów z rynku.
Uruchamianie projektów pilotażowych pozwalających na wykorzystanie tłuszczy, których już nie można wykorzystać do celów spożywczych do produkcji biopaliw i innych zastosowań niespożywczych.
Ograniczenie kosztów środków produkcji poprzez zniesienie ceł przywozowych, zwłaszcza tych nakładanych na nawozy, maszyny i inne czynniki produkcji.
Umarzanie zadłużenia/ pożyczek w celach inwestycyjnych oraz pomoc państwa i dostosowanie pułapu „de minimis”.
Pełne wykorzystanie narzędzi dostępnych w ramach unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich i programów krajowych, by pomóc rolnikom w skuteczniejszym zarządzaniu ryzykiem.
Dobrowolne środki udostępniające rolnikom i ich spółdzielniom narzędzia pozwalające na zarządzanie produkcją w sektorze (art. 222).
Rozciągnięcie unijnego obserwatorium rynku mleka na inne branże.
Planowane jest spotkanie przedstawicieli Copa-Cogeca z prezydencją holenderską i przedstawienie tych postulatów. Powyższe propozycje zostały już przekazane Komisji Europejskiej.

- Mamy nadzieję na jak najszybsze rozwiązanie tego kryzysu, by rolnicy mogli prowadzić rentowną działalność – mówi Bronisław Węglewski.