Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz o ochronie roślin w Senacie

6 grudnia 2016 r. Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotka się w celu rozpatrzenia aktów prawnych przyjętych podczas ostatniego posiedzenia Sejmu RP. Porządek obrad będzie następujący:

1) Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin (druk senacki nr 363, druki sejmowe nr 1043, 1072 i 1072-A).

2) Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk senacki nr 364, druki sejmowe nr 1057, 1079 i 1079-A).

(Źródło:KRIR)