Uwaga szkoły! Nabór do nowej edycji Youngstera

Od 16 kwietnia rozpoczyna się rekrutacja do Programu Youngster na rok szkolny 2018/19. Youngster to Program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego, realizowany przez Fundację od 2006 roku. W roku szkolnym 2018/19, w związku z reformą oświaty, po raz pierwszy jego adresatami będą uczniowie klas VIII szkół podstawowych z terenów wiejskich.

W ramach programu Fundacja zapewnia:

autorski program nauczania obejmujący realizację 90 godzin dydaktycznych w ciągu roku szkolnego, realizowanych w formie zajęć pozalekcyjnych,

zajęcia tylko dla chętnych uczniów,

brak klasówek, prac domowych, ocen, itp.,

podręczniki dla uczniów i nauczycieli oraz dodatkowe wyposażenie biblioteki szkolnej (słowniki, readersy, itp.),

szkolenie metodyczne dla nauczycieli,

konkursy projektowe dla uczniów,

sfinansowanie 50% kosztów wynagrodzenia nauczyciela.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: YOUNGSTER/REKRUTACJA 2018/19