W Senackiej Komisji rolnictwa o sytuacji na rynkach rolnych i ASF

Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2017 r. wysłucha informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na podstawowych rynkach rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku drobiu (informacja MRiRW do pobrania>>>).

Drugim tematem posiedzenia będzie zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Pełnomocnika Rządu ds. działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (informacja MRiRW do pobrania>>>).

(Źródło: KRIR)