W sprawie importu płodów rolnych z Ukrainy

8 czerwca 2016 r. realizując wniosek zgłoszony podczas IV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji, które miało miejsce 10 maja br., Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o spowodowanie monitorowania importu płodów rolnych z Ukrainy przez swoje służby pod względem ilości i jakości wpływających do Polski transportowanych płodów rolnych w kontyngencie bezcłowym. Wnioskujemy o wzmożone kontrole przez podległe Inspekcje.

Zdaniem samorządu rolniczego bezcłowy import płodów rolnych z Ukrainy stał się problemem dla rolników w naszym kraju. Niemożliwym jest w chwili obecnej, aby otrzymać rzetelne informacje urzędowe o skali tego importu, szczególnie zbóż paszowych, które nie są objęte ścisłą kontrolą graniczną, a podlegają one jedynie wyrywkowej kontroli fitosanitarnej i są objęte Planem Urzędowej Kontroli Pasz. Rosnący import z Ukrainy rodzi poważnie problemy ze zbytem płodów rolnych przez polskich rolników.

(Źródło: KRIR)