Wniosek IRWŁ - anomalie pogodowe

W imieniu Zarządu IRWŁ, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z informacją o anomaliach pogodowych występujących w roku 2018r. Do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłaszają się rolnicy (szczególnie z powiatu łódzko-wschodniego), którzy informują, że od pierwszych dni kwietnia br. nie odnotowano stałych opadów deszczu. Pomimo, iż gleba posiadała znaczne zasoby wody po zimie, na skutek wysokich temperatur panujących w kwietniu i w maju br.  dochodzących do 30 stopni Celsjusza w cieniu, zasoby wilgoci zostały szybko wyczerpane. Burze przechodzące lokalnie nie są w stanie pokryć roślinom zapotrzebowania na wodę. Lustracja pól daje podstawę do stwierdzenia o wystąpieniu stanu suszy.

Izba Rolnicza Województwa Łodzkiego prosi o bieżące monitorowanie sytuacji w kraju pod kątem wystąpienia suszy i zwrócenie się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ewentualne zabezpieczenie środków finansowych na działania pomocowe dla producentów rolnych.

 

Pismo zostało wysłane do wiadomości: Zbigniew Rau – Wojewoda Łódzki