Wniosek IRWŁ do ministerstwa rolnictwa w sprawie certyfikatu jakości żywności

W imieniu  Zarządu  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski popierając wniosek zgłoszony przez Radę Powiatową IRWŁ w Sieradzu wystosował pismo do Krzysztofa Jurgiela - Ministra Ronictwa i Rozwoju Wsi (do wiadomości Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR). Wniosek rady dotyczy problemu uzyskania przez producentów rolnych certyfikatu jakości żywności, który jest niezbędny do uzyskania punktów w momencie składania wniosku o przyznanie pomocy na "Modernizacje gospodarstw rolnych". Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego prosi o interwencję w tej sprawie.  Rolnicy ukończyli szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin, zorganizowanej przez firmę „FreshMazovia.com” z Warki. Na tym szkoleniu otrzymali informację, że do 19 marca 2018 roku będą mogli uzyskać certyfikat jakości żywności przyznawany przez firmę „Centrum jakości AgroEko sp. z o.o.”  z Warszawy. Natomiast Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa zleciła  wydawanie certyfikatów dopiero gdy rośliny lub owoce będą  w fazie rozwoju, a to oznacza, że rolnicy najwcześniej otrzymają taki certyfikat w czerwcu (w przypadku sadowników) i w lispu (w przypadku kukurydzy). Punkty uzyskane za certyfikat w dużej mierze mogą zadecydować o wyborze wniosku do realizacji. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wnisokuje,  aby rolnicy, którzy ukończyli szkolenie z Integrowanej Ochrony mogli uzyskać punkty na podstawie zaświadczenia a certyfikat dostarczą do ARiMR w czasie kiedy go otrzymają.