Wnioski IRWŁ do KRIR

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ, popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Łęczycy, wysłał pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR z prośbą  o rozpatrzenie następujących spraw

1.Urządzenia do pomiaru działek są nieprecyzyjne, tymi samymi urządzeniami przy wyznaczaniu PEG działki ewidencyjnej nie dolicza się tolerancji pomiaru a przy kontroli obszarowej tolerancję się dolicza.

2.Do mechanizmu WPR „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw” włączyć także kapustę. 

3.Uprościć przepisy dotyczące uboju na własny użytek. Pozwolić rolnikowi dokonać uboju  a nie nakazywać aby tę czynność wykonywała tylko  osoba posiadająca stosowne uprawnienia. Praktyka wykazuje, że nie w każdej gminie jest ubojnia a przewożenie jednej sztuki jest  nie ekonomiczne i stanowi duże utrudnienie.

4.Uprościć kontrole na imprezach lokalnych  (dożynki, pikniki, festyny itp.), które  obecnie utrudniają podtrzymywanie polskiej kultury kulinarnej.  Chodzi o kontrole (sanepidu i urzędu skarbowego), które są zbyt restrykcyjne. Pobieranie symbolicznych opłat za kromkę chleba ze smalcem, zorganizowanie loterii fantowej czy też poczęstunek własnymi wypiekami wymaga spełnienia i uzyskania odp. zezwoleń oraz  dodatkowych opłat. Niespełnienie wymogów skutkuje poniesieniem  wysokich kar. Zniechęca to lokalne organizacje oraz społeczników do podejmowania jakichkolwiek akcji na rzecz lokalnych mieszkańców.

                                                                                        

Odpowiedź ministerstwa