Wnioski Rady powiatowej IRWŁ w Wieruszowie

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ, popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Wieruszowie skierował do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych pismo z prośbą o ich rozpatrzenie i dalszą realizację. Rada Powiatowa IRWŁ w Wieruszowie podtrzymuje wniosek złożony na I/VI Walnym Zgromadzeniu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w dniu 4.09.2019r. o całkowitą likwidację pogłowia dzików  w Polsce ze względu na rozprzestrzenienie się wirusa choroby ASF. Rada Powiatowa IRWŁ w Wieruszowie  wnioskuje również o podjęcie działań mających na celu  wydłużenie do 6 m-cy czasu naboru wniosków na Operację Typu „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”  w ramach poddziałania „Wsparcie Inwestycji w Gospodarstwach Rolnych” obszar nawadniania w gospodarstwie.

Zarząd IRWŁ wystosował ł róniez pismo do Zarządu Zlewni w Kaliszu z wnioskiem zgłoszonym na posiedzeniu Rady Powiatowej IRWŁ w Wieruszowie w dniu 10.10.2019r. Rada Powiatowa IRWŁ zwraca uwagę na potrzebę konserwacji koryta rzeki Prosny na całej długości w ramach powiatu wieruszowskiego, szczególnie w okolicach gm. Łubnice, Bolesławiec, Wieruszów  i Galewice, a także o przywrócenie jazu w miejscowości Krupka- gm. Łubnice.

Odpowiedź Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie