Zapraszamy na cykl spotkań dotyczących zdrowego odżywiania

Dzięki współpracy Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Skierniewicach z  kołem miejsko-powiatowym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego realizowany jest cykl spotkań mających na celu popularyzację zdrowego odżywiania oraz zaopatrywania się w produkty rolne pochodzące z lokalnego rynku rolnego. W tym celu pracownik biura powiatowego IRWŁ w Skierniewicach Grażyna Olszewska wspólnie z pracownicą Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - Katarzyną Żyszkowską prowadzą w gminach powiatu skierniewickiego cykl spotkań poświęcony tym zagadnieniom. 13 lipca br. odbyło się spotkanie z kobietami w gminie Słupia.Podczas pierwszego spotkania zostały omówione główne zasady odżywiania i postępowania diabetyka oraz osób zagrożonych tą chorobą .

Grażyna Olszewska

Specjalista ds. obszarów wiejskich i obsługi Rady Powiatowej IRWŁ w Skierniewicach