Zapraszamy na konferencję "Przetwarzanie i sprzedaż żywności z gospodarstw rolnych"

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zaprasza na konferencje realizowane w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 pn.  „Przetwarzanie i sprzedaż żywności z gospodarstw rolnych”, Celem realizowanych konferencji jest przekazanie wiedzy i informacji na temat możliwości oraz wymagań organizacyjnych prowadzenia produkcji żywności i jej sprzedaży bezpośrednio przez producenta rolnego w ramach krótkich łańcuchów dostaw. Konferencje adresowane są do osób zainteresowanych problematyką związaną z przetwarzaniem produktów rolnych i wprowadzaniem ich do obrotu tj. rolników, doradców, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytucji otoczenia rolnictwa. W ramach operacji realizowane będą  dwie konferencje. 

  • Konferencja jednodniowa, ponadregionalna, która obędzie się w dniu 13.09.2019r. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział w  Przysieku ul. Parkowa 1

W ramach projektu uczestnicy mają zapewniony bezpłatny: program merytoryczny, materiały konferencyjne, noclegi ze śniadaniem w pokojach 2-osobowych w dniach 12/13.09.2019 wyżywienie – obiad w dniu 13.09.2019 serwis kawowy. Dokładne miejsce zakwaterowania zostanie podane po rozstrzygnięciu przetargu.

  • Konferencja dwudniowa krajowa  z wyjazdem studyjnym, która odbędzie się w dniach  18-19.10.2019r.  w Łodzi

W ramach projektu uczestnicy mają zapewniony bezpłatny: program merytoryczny, materiały konferencyjne, noclegi ze śniadaniem w pokojach 2-osobowych w dniach    18/19.10.2019 r. z możliwością noclegu w dniu 17/18.10.2019r. po uprzednim zgłoszeniu wyjazd studyjny w dniu 19.10.2019r. Dokładne miejsce zakwaterowania zostanie podane po rozstrzygnięciu przetargu.

Uwaga: Podróż z miejsca zamieszkania do miejsca konferencji oraz podróż powrotna jest organizowana i finansowana indywidualnie przez uczestników.

 Zgłoszenie udziału w konferencjach przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie:

- do dnia  09.09.2019  w przypadku zgłoszenia na konferencję  w  Przysieku

- do dnia  14.10.2019r. w przypadku zgłoszenia na konferencję  w  Łodzi  

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18 z dopiskiem:

Konferencja- Przysiek,

Konferencja Łódź na adres    szkolenia.   radom@cdr.gov.pl     lub faksem na numer 483654970  –  decyduje data wpływu zgłoszenia.

Zgłoszenie stanowi zobowiązanie do pełnego uczestnictwa w konferencjach.

Barbara Sałata tel. 48 3656935, b.salata@cdr.gov.pl

Monika Mrożek tel. 48 3656935, m.mrozek@cdr.gov.pl

Do pobrania:

Karta zgłoszenia uczestnictwa - Przysiek

Program - Przysiek

Karta zgłoszenia uczestnictwa - Łódz

Program - Łódz