Zapraszamy na zimowisko!

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zaprasza dzieci i młodzież w wieku 8-16 lat (których co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).na zimowisko do:

Białego Dunajca (11-20 luty)

Zakopanego (14-23 luty)

Białego Dunajca (15-24 luty) 

Proponujemy:

-  aktywność na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu zimowego - narty, sanki, łyżwy,

- gry i zabawy integracyjne,

- dyskoteki, zabawy muzyczne i karaoke,

- wycieczki piesze,

- pogadanki i konkursy.

 "Wypoczynek zimowy w 2019r. w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika".

Zapisy i szczegółowe informacje: Biuro Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Radomsku ul. Kościuszki 6, p.210, 97-500 Radomsko tel. 44 683 19 93, 510 474 801