Zaproszenie na bezpłatne szkolenia "Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa"

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia "Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa". Moduł I obejmuje szkolenia podstawowe, których celem jest usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy na temat podstaw systemu prawnego w Polsce. Szkolenie adresowane jest do struktur działających na obszarach wiejskich lub w małych ośrodkach miejskich. Cykl szkoleniowy skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie wsi i/lub małych miejscowości, jak również do przedstawicieli władz gmin i powiatów zaangażowanych społecznie. Zajęcia poprowadzą eksperci posiadający doświadczenie w popularyzacji wiedzy prawniczej oraz trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w praktycznej działalności i animacji społecznej w terenie. I Moduł obejmuje 12 godzin zajęć w wielu lokalizacjach w Polsce. Zagadnienia przedstawione w I Module będą kontynuowane i poszerzane w Module II, który obejmie także inne aspekty związane ze stanowieniem prawa (zaplanowane na II półrocze 2017 r.). W module pierwszym, zaplanowanym od kwietnia do lipca br. włącznie, uczestnicy uszczegółowiają i porządkują wiedzę o tym, czym jest proces stanowienia prawa, poznają najważniejsze narzędzia uczestnictwa w tym procesie. Zajęcia będą oparte na zasadzie interakcji, przekładając zagadnienia teoretyczne na realia życia codziennego, problemy z którym każdy z uczestników miał lub może mieć do czynienia w praktyce. Zajęcia poprzedza dyskusja między uczestnikami o ich doświadczeniach praktycznych w tym zakresie.

Tematyka szkolenia:
• Proces stanowienia prawa – jak tworzy się prawo, kto może stanowić prawo, jakie są główne źródła prawa oraz kompetencje poszczególnych szczebli administracji publicznej (rządowej i samorządowej).
• Finansowe skutki tworzenia prawa – na poziomie gminy i na poziomie organizacji.
• Proce dobrej legislacji, jakie są ramy czasowe problemu legislacyjnego, na co obywatele mają wpływ.
• Monitoring procesów stanowienia prawa – funkcje i narzędzia.

Terminy i miejsca szkoleń: (dzień 1: 10.30-18.00, dzień 2: 9.00-16.00)
• województwo śląskie, 23-24.04.2018 r., Ustroń
• województwo łódzkie, 26-27.04.2018r., Smardzewice
• województwo zachodniopomorskie, 07-08.05.2018r., Darłówko Wschodnie
• województwo pomorskie, 10-11.05.2018r., Bolszewo
• województwo warmińsko-mazurskie, 14-15.05.2018r., Mikołajki
• województwo lubelskie, 17-18.05.2018r., Lublin
• województwo kujawsko-pomorskie, 21-22.05.2018r., Brzoza
• województwo mazowieckie, 24-25.05.2018r., Warszawa
• województwo dolnośląskie, 04-05.06.2018r., Milicz
• województwo lubuskie, 07-08.06.2018r., Gorzów Wielkopolski
• województwo podkarpackie, 11-12.06.2018r., Rzeszów
• województwo wielkopolskie, 14-15.06.2018r., Kobylnica
• województwo warmińsko-mazurskie, 18-19.06.2018r., Wilkasy
• województwo opolskie, 21-22.06.2018r., Krapkowice
• województwo świętokrzyskie, 25-26.06.2018r., Starachowice
• województwo lubelskie, 28-29.06, .2018r. Kazimierz Dolny nad Wisłą
• województwo mazowieckie, 02-03.07.2018r., Nowy Dwór Mazowiecki
• województwo podlaskie, 05-06.07.2018r., Białystok

Więcej informacji: www.prawonawsi.pl
Rekrutacja: http://prawonawsi.pl/rekrutacja/

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie, dojazd we własnym zakresie.

Kontakt z Aleksandrą Strejmer z Fundacji Fundusz Współpracy (partner projektu odpowiedzialny za zadanie): astrejmer@cofund.org.pl

lub Juliką Tatur z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (lider projektu):
ika.tatur@faow.org.pl

Jednocześnie będziemy wdzięczni o zamieszczenie informacji o planowanych szkoleniach i projekcie na Państwa stronach internetowych lub społecznościowych, co pomoże nam dotrzeć z informacją do organizacji formalnych i nieformalnych - zainteresowanych poprawą jakości stanowionego prawa i aktywniejszym w nim uczestnictwie.

Zachęcamy do składania zgłoszeń na szkolenia.

Sekretariat FAOW

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

00-375 Warszawa, ul. Smolna 34 lok.7

www.faow.org.pl

tel. 22 826 28 84