Zbliża się 34. Posiedzenie Sejmu

23 i 24 stycznia 2017 przewidziane jest posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającego ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie, podczas którego kontynuowane będą prace nad rozpatrzeniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042).

 24 stycznia 2017 (wtorek) Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  wysłucha informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie prac nad delimitacją w Polsce obszarów ONW – typ nizinny wg nowych jednolitych kryteriów w Unii Europejskiej oraz informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rynku zbóż w Polsce i Unii Europejskiej oraz konkurencyjności polskiego rynku zbóż w porównaniu do rynku Ukrainy i Kanady. Perspektywy jego rozwoju dla polskich rolników z uwzględnieniem:

- czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji, genetyka, technologia produkcji, cykle koniunkturalne, poziom organizacji produkcji, ochrona chemiczna, czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność),

- konkurencyjności produkcji zbóż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  zapozna się również z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych w 2017 r. działaniach wspierających promocję polskich produktów rolno-spożywczych na rynku krajowym, priorytetowych działaniach resortu rolnictwa oraz podległych służb bezpieczeństwa żywności na rzecz rozwoju wymiany handlowej polskiego sektora rolno-spożywczego na 2017 rok i lata kolejne oraz informacją Prezesa Agencji Rynku Rolnego o planowanych w 2017 r. działaniach wspierających promocję polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach zagranicznych.

 26 stycznia 2017 (czwartek) Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzy wniosek KP PSL o przedstawienie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu Sejmu na temat działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa ptasiej grypy H5N8 oraz Afrykańskiego Pomoru Świń.

Komisja wysłucha informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku drobiu w związku z występowaniem ptasiej grypy na terenie Polski, z uwzględnieniem informacji na temat:

- eksportu i importu drobiu,

- możliwości interwencji na rynku drobiowym.

Przedstawiona zostanie informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju rynku drobiu dla polskich rolników z uwzględnieniem:

- czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji, genetyka, technologia produkcji, cykle koniunkturalne, poziom organizacji produkcji, czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność),

- konkurencyjności produkcji drobiu na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

Na kolejnym posiedzeniu o godz. 15.00 zostanie przedstawiona informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat zmiany sposobu szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w przyrodzie oraz Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przedłużenia terminu ubezpieczenia upraw rolnych od ujemnych skutków przezimowania.

(Źródło: KRIR)