Zgłoś podróbkę - nielegalnesrodki@piorin.gov.pl

Na stronie PIORiN został zamieszczony adres e-mail, za pośrednictwem którego możesz szybko zgłosić podejrzenie obrotu nielegalnym środkiem ochrony roślin: nielegalnesrodki@piorin.gov.pl Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, aby do zabiegów ochrony roślin nabywać wyłącznie oryginalne środki ochrony roślin, a wszystkie podejrzenia naruszeń w obrocie tymi produktami zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: nielegalnesrodki@piorin.gov.pl lub do najbliższej jednostki PIORiN.

Czy wiesz, że podrobione środki ochrony roślin to nieprzebadane mieszaniny chemiczne?
 
•    Mogą zawierać zanieczyszczenia substancjami nieznanego pochodzenia o działaniu kancerogennym lub mutagennym, o niewiadomym wpływie na zdrowie, a nawet życie ludzi, zwierząt i środowisko;
•    Przynoszą straty finansowe, spowodowane nieskutecznym zabiegiem lub zniszczeniem upraw;
•    Ich kupno-sprzedaż jest procederem przestępczym! Kupując podróbki wspierasz nielegalną działalność!
•    Każdy środek ochrony roślin z obcojęzyczną etykietą jest produktem nielegalnym i prawdopodobnie podrobionym!
 
Jak się nie dać oszukać? 
 
•    Kupuj środki dopuszczone do obrotu przez MRiRW (Ich wykaz znajduje się TU-->);
•    Kupuj wyłącznie w sklepach zarejestrowanych przez PIORiN (Rejestry przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania znajdziesz TU-->).
 
Co może świadczyć o tym, że środek jest podrobiony?
 
•    nie znajduje się w rejestrze MRiRW jako środek dopuszczony do obrotu i stosowania w Polsce;
•    jego opakowanie jest słabej jakości, nieszczelne, uszkodzone lub zastępcze;
•    nie posiada polskiej etykiety;
•    zaopatrzony jest w etykietę słabej jakości, nietrwale przymocowaną do opakowania;
•    nie posiada daty produkcji lub numeru partii;
•    sprzedawany jest poza zarejestrowanymi punktami obrotu;
•    sprzedawany  jest za pośrednictwem Internetu bez podania pełnych danych sprzedającego tj.: nazwy firmy/przedsiębiorcy, numeru identyfikacji podatkowej (NIP), siedziby i adresu przedsiębiorcy;
•    ma podejrzanie niską cenę.
 
Czy wiesz jakie masz prawa?
 
•    możesz zażądać dowodu zakupu;
•    możesz zwrócić się do sprzedawcy o udzielenie informacji dotyczących zagrożeń związanych ze stosowaniem nabywanych środków oraz informacji dotyczących prawidłowego i bezpiecznego ich stosowania;
•    masz prawo i obowiązek poinformowania o podejrzeniach nielegalnych środków ochrony roślin (nielegalnesrodki@piorin.gov.pl).

(Źródło: PIORIN)