Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Pajęcznie

W dniu 29 czerwca 2018 roku odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa łódzkiego w Pajęcznie, które otworzył i prowadził Przewodniczący Rady – Pan Jacek Koziński. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie oraz zaproszeni goście: Pan Robert Miśkiewicz - Kierownik oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w  Pajęcznie i  pan Robert Kasielski– pracownik ARMiR-u.Posiedzenie miało charakter informacyjny. Podczas obrad poruszono następujące tematy:

Copa-Cogeca: wymiana poglądów nt. propozycji reformy WPR na lata 2021-2027

W dniach 5-6 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie grupy roboczej COPA-COGECA „Rozwój obszarów wiejskich„ oraz „Grupy dialogu obywatelskiego”. W spotkaniu udział wziął ekspert KRIR – Mirosław Drygas. Posiedzenie grupy roboczej COPA-COGECA „Rozwój obszarów wiejskich w głównej mierze było poświęcone wymianie poglądów związanych z propozycją reformy WPR na lata 2021-2027, w tym nowym podejściem do programowania wsparcia unijnego, zobowiązującego państwa członkowskie do opracowania jednolitego Planu strategicznego WPR dla obu filarów.

Konferencja na temat ASF z udziałem samorządu rolniczego

12 lipca br w Państwowym Instytucie Weterynarii w Puławach z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego odbyła się konferencja pt. „Afrykański pomór świń - aktualne dane epidemiologiczne i administracyjne, bioasekuracja -podstawą ochrony stad hodowlanych". W konferencji uczestniczyli przedstawiciele KRIR, z wiceprezesem KRIR Mirosławem Borowskim, wojewódzkich izb rolniczych, związków rolniczych, związków hodowców trzody chlewnej, szkół rolniczych, zakładów mięsnych. W trakcie konferencji prezentacje przedstawili;

Derogacja w zakresie zazielenienia - susza

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że Komisja Europejska przygotowała decyzję umożliwiającą rolnikom w Polsce skorzystanie z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2018 w ramach zazielenienia. Susza jaka wystąpiła w Polsce w okresie maj-czerwiec 2018 r. spowodowała, że w wielu gospodarstwach nastąpiło znaczne pogorszenie dostępności zasobów paszowych dla zwierząt gospodarskich oraz wartości odżywczej pasz.

Zmiany w WPR po 2020

Dochody z prowadzenia produkcji rolnej rosną, ale mimo to w ostatnich latach inwestycje w rolnictwie spadły blisko o połowę. Jak więc polscy rolnicy wykorzystują dopłaty bezpośrednie i jak widzieliby kształt Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku? Z najnowszego raportu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej pt. „System dopłat bezpośrednich Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS