Kredyty preferencyjne na zakup środków do produkcji rolnej w 2018 r.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych na zakup środków do produkcji rolnej.

21 września 2018 r. na internetowej platformie aplikacyjnej, Agencja udostępniła współpracującym bankom limit akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów na zakup środków do produkcji rolnej (linia KSP), w następującej wysokości:

limit akcji kredytowej w wysokości 500 mln zł,

Ceny na krajowym rynku zbóż

Na rynku widać duże zainteresowanie zakupem mokrej kukurydzy. Jej cena spada wraz z wzrostem ofert sprzedaży. Aktualna cena transakcyjna kukurydzy przy wilgotności 30% w gospodarstwie to 525-535 zł/t (netto). Kukurydza sucha kupowana jest w cenie 735 do 760 zł/t (netto).Dostępne się oferty kukurydzy importowanej w cenie 745 zł/t (netto) z dowozem do centrum kraju.

"W ŻNIWA STRASZNY BYŁ ZADYMEK, TERAZ CZAS NA ODPOCZYNEK" KILKA SŁÓW O DOŻYNKACH

Dożynki, czyli święto plonów, to zjawisko wielowymiarowe, a co istotne aktualne, żywe i ważne dla społeczności wiejskiej. Zazwyczaj człowiek świętując zaklinał, błagał, prosił zaświaty o łaskę i wsparcie, starał się wywróżyć lub sprowokować korzystny dla niego obrót spraw. Na tym tle dożynki są świętem szczególnym. Człowiek – niesiony radością z zakończonej pracy - ośmiela się wszem i wobec, z dumą prezentować swoje możliwości oraz osiągnięcia, sam stając się po trosze bohaterem święta.

Monitoring Suszy Rolniczej, raport nr 12

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2018; okres: 12 (11.VII - 10.IX)

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych oraz krzewów i drzew owocowych.

Więcej rolników będzie mogło ubezpieczyć swoje uprawy od suszy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu zmiany programu pomocy dotyczącego dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz częściowego dofinansowania odszkodowań wypłaconych producentom rolnym w związku z suszą (reasekuracja) – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS