KOWR - pożyczki dla rolników - do końca roku w puli 6 mln

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wychodząc naprzeciw potrzebom polskich rolników uruchamia możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Beneficjentami programu są rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne, które realizują przedsięwzięcia rozwijające  obszary wiejskie poprzez działania rozwojowe, innowacyjne w zakresie np. produkcji, hodowli czy przetwórstwa.

Ministerstwo rolnictwa odpowiada w sprawie uproszczenia procedur szacowania szkód

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódzko-Wschodniego 13 listopada 2018 roku wystosował pismo do Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  o podjęcie działań w sprawie uproszczenia procedur związanych z szacowaniem szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Nowe kwoty przychodów decydujące o świadczeniach emerytalno-rentowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że  od  1 grudnia 2018 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 grudnia 2018 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3.206 zł 20 gr,

130% tego wynagrodzenia, tj. 5.954 zł 30 gr.

SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA Z WIĘKSZYM ROZMACHEM

Aktualnie w ramach rolniczego handlu detalicznego sprzedaż produktów wytworzonych przez rolnika jest możliwa wyłącznie konsumentom końcowym. Organizacje społeczne domagają się dopuszczenia zbywania takiej żywności również na rzecz podmiotów, takich jak: sklepy, restauracje i stołówki. W dniu 25 września 2018 r. do Sejmu trafił projekt ustawy, która dopuszcza sprzedaż przez rolników swoich produktów ww. podmiotom.

Pismo IRWŁ do KRIR z wnioskami z Rad Powiatowych IRWŁ

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Opocznie i Rady Powiatowej IRWŁ  w Wieruszowie, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza z prośbą o ich rozpatrzenie i dalszą realizację.

Posiedzenie Komisji IRWŁ

W siedzibie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbyło się dzisiaj wspólne posiedzenie Komisji ds. Statutu, Budżetu i Regulaminów oraz Komisji Rewizyjnej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. W posiedzeniu uczestniczył Mariusz Cheba - Członek Zarządu IRWŁ. Komisje omówiły i zapoznały się ze: 

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS