Rolniczy handel detaliczny - wnioski do 20 grudnia

Rolnicy i ich małżonkowie, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego mogą ubiegać się o wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski na tzw. małe przetwórstwo można składać do 20 grudnia 2019 r.  Rolniczy handel detaliczny (RHD), umożliwia rolnikowi sprzedaż żywności wyprodukowanej i przetworzonej we własnym gospodarstwie bezpośrednio konsumentowi. Odbywa się to z pominięciem pośredników, co pozwala uzyskiwać lepsze ceny za sprzedawane produkty rolno-spożywcze.

Rolniczy handel detaliczny: wnioski do 20 grudnia

W piątek 20 grudnia br. upływa termin na złożenie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o pomoc w rozwoju lub podjęciu działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego.  Wsparcie na tzw. małe przetwórstwo finansowane jest z PROW 2014-2020.  O pomoc w Agencji mogą ubiegać rolnicy lub ich małżonkowie,  ubezpieczeni w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie, którzy już prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).

Wyjazd na ferie zimowe dla dzieci rolników

Wypoczynek zimowy dla dzieci rolników, uprawnionych do świadczeń KRUS, dofinansowanych z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Termin wyjazdu: 12-01-21.01.2020r.                

Wiek uczestników: (urodzone po 1 stycznia 2004r.)

Miejsce wypoczynku: Dom Wczasowy „ Bernadeta”, ul. Jana Pawła II 362 b, 34-425 Biały Dunajec

Koszt: 520 zł

Organizator wypoczynku zapewnia:

Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa 1 - 23.12.2019 r.

W dniach od 1 do 23 grudnia 2019 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa:

Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (formularz R-ZW-B)

Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S)

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały objęte ww. badaniami mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

Wolne od GMO – znaki graficzne

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie dotyczące znaków graficznych stosowanych w celu oznakowania żywności i pasz jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, które wejdzie życie 1 stycznia 2020 r.

Przewiduje ono dwa rodzaje znaków:

„Bez GMO” -  dla żywności pochodzenia roślinnego,  żywności składającej się więcej niż z jednego składnika, w skład której nie wchodzi produkt pochodzenia zwierzęcego oraz pasz;

Jest taki dzień...

„Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem…” słowa tej pięknej kolędy zna każdy z nas, uświadamiają nam jak ważna jest ta noc oczekiwania i radosnej nowiny- noc narodzenia Pańskiego. Nazwana Wigilią Bożego Narodzenia - święto obchodzone przez wszystkich chrześcijan.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS