Ważna dyskusja ministrów rolnictwa UE nt. WPR po 2020

Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności była głównym tematem obrad Rady Ministrów Rolnictwa UE (AGRIFISH) w dniu 19 lutego 2018 r. . Ministrowie dyskutowali nad treścią komunikatu Komisji Europejskiej, dotyczącym Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. Z ramienia polskiego rządu w posiedzeniu AGRIFISH uczestniczył minister Krzysztof  Jurgiel, który zgłosił do dyskusji temat dotyczący wkładu polityki spójności i innych polityk UE po 2020 r. w rozwój obszarów wiejskich.

Trzy kierunki obrad

Spotkanie przedstawicieli Copa-Cogeca z Ministrem Rolnictwa

15 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami organizacji rolników, samorządu rolniczego i związków zawodowych rolników indywidualnych – członków Copa-Cogeca. Omawiano kwestie związane z przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. oraz podejmowanymi działaniami w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń. W spotkaniu udział wziął Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Członkowie Zarządu: Stanisław Bartman, Robert Nowak i Julian Sierpiński.

Debata Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Targach FERMA 2018

W dniach 16-18 lutego br. odbyła się kolejna edycja targów FERMA 2018 - XVIII Międzynarodowe Targi FERMA Bydła oraz XXI Międzynarodowe Targi FERMA Świń i Drobiu. Tradycyjnie już w drugi dzień targów Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowała debatę pt. „Rolnictwo energią gospodarki – problemy i perspektywy”. Debatę prowadził Prezes IRWŁ - Bronisław Węglewski. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowała Ewa Lech – Podsekretarz Stanu.

W miniony weekend (16-18 lutego) w Łodzi odbyły się XVIII Międzynarodowe Targi FERMA Bydła oraz XXI Międzynarodowe Targi FERMA Świń i Drobiu

To już tradycja, że co roku w połowie lutego w Łodzi spotykają się tysiące hodowców i producentów rolnych zainteresowanych światowymi nowinkami z sektora produkcji bydła, drobiu oraz świń. W trakcie trzydniowej FERMY rolnicy z całej Polski oraz goście z zagranicy mogą zapoznać się z ofertą 250 wystawców związanych z zaopatrzeniem rolnictwa, w tym firm paszowych, hodowlanych, związanych z budową, wyposażeniem i higieną budynków inwentarskich. Na 15 tys.

Ceny na krajowym rynku zbóż - maklerzy e-WGT relacjonują

Na rynku pojawia się coraz więcej ofert sprzedaży zbóż. Wielu producentów decyduje się na sprzedaż, obawiając się, że ceny mogą być jeszcze niższe. Na razie  transakcje zawierane są tylko po cenie najniższej w danym rejonie, ale minimalnie wzrósł popyt na kukurydzę, żyto i pszenżyto. W portach kończą się załadunki pszenicy konsumpcyjnej o zawartości białka  13,5 i 14%. W piątek wzrosła cena skupu pszenicy konsumpcyjnej (13,5% białka) do 720-725 zł/t w porcie, ale dostawa musi nastąpić do 16 lutego.

Nawet 15 mln zł wsparcia dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego. Wnioski będzie można składać od 30 marca 2018 r.

Wnioski o przyznanie pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” będzie można składać od 30 marca do 29 kwietnia 2018 roku w oddziałach regionalnych ARiMR. Termin i zasady udzielania takiego wsparcia podała do publicznej wiadomości Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Maria Fajger m.in. w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalu ARiMR (otwórz ogłoszenie). Pomoc taka skierowana jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, które zajmują się m.in.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS