Pytania na temat wapnowania gleb

W związku z uruchomieniem „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi następujące pytania odnoszące się do szczegółowych zasad tego programu: Z ogólnie dostępnych informacji, jak również ustnych rozmów z pracownikami MRiRW, na które powołują się pytający, wynika, że faktury za wapno nawozowe powinny być wystawiane w dotychczasowy sposób.

Zapraszamy na konferencję "Przetwarzanie i sprzedaż żywności z gospodarstw rolnych"

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zaprasza na konferencje realizowane w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 pn.  „Przetwarzanie i sprzedaż żywności z gospodarstw rolnych”, Celem realizowanych konferencji jest przekazanie wiedzy i informacji na temat możliwości oraz wymagań organizacyjnych prowadzenia produkcji żywności i jej sprzedaży bezpośrednio przez producenta rolnego w ramach krótkich łańcuchów dostaw.

Pociągiem do smaków łodzkiego

ŁKA wraz z Centrum Inicjatyw na Rzecz rozwoju REGIO, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łodzkiego zaprasza na 4 wyjazdy do miast województwa. To doskonała okazja na poznanie regionalnych atrakcji turystycznych, regionalnych potraw i tradycji.   W ramach projektu zorganizowane zostaną przejazdy do 4 miast:

Woda dla rolnictwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadza  zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wyodrębniono środki na inwestycje polegające na modernizacji istniejącego systemu nawadniania lub wykonaniu w gospodarstwie nowego nawodnienia. Na ten obszar wsparcia przeznaczono 100 000 000 euro. Rolnicy będą mogli, przykładowo, realizować operacje polegające na:

wykonaniu nowego nawodnienia (ewentualnie z wykonaniem ujęcia wodnego z wód podziemnych lub powierzchniowych),

Zapraszamy na konferencję i piknik "Zdrowo i aktywnie" do Skierniewic!

Koło Miejsko-Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Skierniewicach  zaprasza  w dniu 17 sierpnia w godz 14.00 – 19.00 na teren przy ul. Niepodległości 4  (dawne CKU )

  • od godz.14.00 do 16.00 na

Konferencję "Zdrowo i aktywnie"

Prelekcje :

"Zioła dla zdrowia, urody i smaku" – (Barbara Dyki)

"Zdrowa i racjonalna dieta a aktywaność fizyczna" (Karolina Maciejewska)

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS