Rada Powiatowa IRWŁ w Zgierzu

Delegaci IRWŁ powiatu zgierskiego spotkali się na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2020 roku.  Tematem posiedzenia było:

- programy pomocowe dla rolników, które omówili przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przedstawiono realizację płatności pomocy suszowej, harmonogram naborów programów pomocowych – Młody Rolnik, Zalesianie itp.

- formy pomocy związane z wystąpieniem pandemii Corona – wirus przedstawiła przedstawicielka KRUS.

Formy te to: zasiłki chorobowe, ulgi, świadczenia opiekuńcze.

Nawałnice i grad - Zarząd IRWŁ o uruchomienie pomocy dla rolników

W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych na terenie województwa łódzkiego (tj. nawalne ulewy, grad)  w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego proszę o podjęcie działań mających na celu możliwość uruchomienia pomocy finansowej dla poszkodowanych rolników. Do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłaszają się rolnicy z terenu gminy Brąszewice i Budziszewice wcześniej z gminy Cielądz i Tomaszów Mazowiecki, którzy wskutek ulewnych deszczy   i gradu ponieśli ogromne straty w uprawach rolnych głównie w plantacjach zbóż , kukurydzy i borówki.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS