Uruchomienie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

Od 15 października do końca roku rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”.

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Wieluńskim

Dnia 29 września 2020r.w Sali 101 Starostwa Powiatowego w Wieluniu odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Wieluniu. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Wieluniu – Pan Krzysztof Wróbel. Przywitał delegatów oraz zaproszonych gości w osobach: Pana Pawła Rychlika – Posła na Sejm RP, Pana Grzegorza Łuczaka – Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu, Pana Andrzeja Derkowskiego – Z-cę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu oraz przybyłych Delegatów Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Wieluńskim.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS