Resort rolnictwa w sprawie „podatku od mięsa”

W związku ze stanowiskiem Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie dyskusji członków Parlamentu Europejskiego nad propozycjami koalicji organizacji pozarządowych wprowadzenia dodatkowego podatku od produkcji i sprzedaży mięsa resort rolnictwa poinformował, że w ramach prowadzonej w Unii Europejskiej oficjalnej debaty dotyczącej problemów związanych ze środowiskiem i klimatem oraz wyzwań i oczekiwań w tym zakresie dla poszczególnych polityk i sektorów nie jest proponowany wniosek legislacyjny dotyczący wprowadzenia podatku od mięsa.

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódzkiego-Wschodniego

28 lutego  2020r. w Koluszkach odbyło się II w VI kadencji posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódzkiego-Wschodniego. Posiedzenie poprowadził Przewodniczący Rady – Pan Michał Owczarek, przywitał Delegatów Rady oraz zaproszonych gości: Panie - Ewę Kłosińską-Kierownika Działu Rolnictwa Ekologicznego Ochrony Środowiska  i Annę Gołaszewską z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs.

Kontrole importowanych zbóź 24/7

W dniu 25 lutego 2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek przyjęty podczas III posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie przeprowadzania kontroli fitosanitarnych zbóż i kukurydzy importowanej z Ukrainy, w sposób ciągły na wszystkich przejściach granicznych.

Potrzeba większęgo wsparcia inwestycji ograniczających utratę wody

W dniu 25 lutego 2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek zgłoszony podczas III posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardnowskiego, w związku z cyklicznie już występującą suszą o wprowadzenie w działaniu Modernizacja gospodarstw rolnych lub innych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 możliwości zakupu maszyn i technologii, które ograniczają utratę wody. Dofinansowaniu powinny podlegać również budowa, rozbudowa i przebudowa:

IRWŁ do KRIR w sprawie nowej listy nawozów

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski przekazał Prezesowi KRIR Wiktorowi Szmulewiczowi pismo z informacją, że do Biura IRWŁ wpływają  głosy rolników oraz przedstawicieli producentów nawozów w sprawie konsultacji  w ramach przeglądu Wytycznych w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2021 r.

Wsparcie do dobrostanu krów i świń

Od 15 marca 2020 r. rolnicy utrzymujący krowy i świnie będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe za poprawę warunków utrzymania tych zwierząt ponad wymagane normy.

Wnioski będzie można składać od 15 marca do 15 maja 2020 r.

Wsparcie dla rolników, którzy poprawią warunki  ich utrzymania przez zwiększenie powierzchni bytowej o min. 20%.

Ze wsparcia będzie mogło skorzystać około 65 tys. rolników – hodowców krów i świń.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS