Wolne od GMO – znaki graficzne

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie dotyczące znaków graficznych stosowanych w celu oznakowania żywności i pasz jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, które wejdzie życie 1 stycznia 2020 r.

Przewiduje ono dwa rodzaje znaków:

„Bez GMO” -  dla żywności pochodzenia roślinnego,  żywności składającej się więcej niż z jednego składnika, w skład której nie wchodzi produkt pochodzenia zwierzęcego oraz pasz;

Jest taki dzień...

„Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem…” słowa tej pięknej kolędy zna każdy z nas, uświadamiają nam jak ważna jest ta noc oczekiwania i radosnej nowiny- noc narodzenia Pańskiego. Nazwana Wigilią Bożego Narodzenia - święto obchodzone przez wszystkich chrześcijan.

Polskie ryby mają głos!

Co jadano podczas staropolskiej wigilijnej wieczerzy? Na pewno ryby oraz raki, ale wyłącznie te z polskich stawów, rzek, jezior i oczywiście z Bałtyku. A dzisiaj? Dzisiaj możemy kupić mnóstwo innych gatunków ryb i owoców morza z całego świata, które na święta trafiają na nasze stoły. Jednak w ten szczególny świąteczny czas, może warto wrócić do naszych rybnych korzeni i do tradycji wigilijnego karpia?

KE: Ponowne wykorzystanie wody w rolnictwie

3 grudnia 2019 r. Komisja przyjęła wstępne porozumienie w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody w rolnictwie. Nowe przepisy, zaproponowane przez Komisję w maju 2018 r., będą określać zharmonizowane minimalne wymogi dotyczące jakości wody w celu bezpiecznego ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków komunalnych do nawadniania w rolnictwie.

Wniosek KRIR VI Kadencji o zmianę ONW

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z 24 października 2019 r. w sprawie wniosku z pierwszego Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji o zmianę metod wyznaczania ONW i ich zasięgu, aby na słabych glebach nie uwzględniać intensywności produkcji zwierzęcej (Izba Rolnicza Województwa łódzkiego również przedstawiała taki wniosek), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 29 listopada 2019 r. poinformowało, że z uwagi na możliwe zmiany w sektorze rolnym, w kolejnej perspektywie finansowej UE (tj.

Zmiana kwoty przychodu decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń

Od 1 grudnia 2019 r. ulegają zmianie kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie  emerytury lub renty. Wynoszą one odpowiednio: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 452 zł 20 gr, 130% tego wynagrodzenia, tj. 6 411 zł 10 gr. Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 21 listopada 2019 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2019 r.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS