Konferencja rolnicza z udziałem m.in. Ryszarda Zarudzkiego - wiceministra rolnictwa i Bronisława Węglewskiego - Prezesa IRWŁ

17 grudnia 2017 roku w czasie VI Opoczyńskiego Spotkania Wigilijnego odbyła się konferencja rolnicza zorganizowana przez posła RP Roberta Telusa z udziałem m.in. Podsekretarz Stanu w MRiRW - Ryszarda Zarudzkiego, Bronislawa Węglewskiego - Prezesa IRWŁ oraz Marka Sarwy - Dyrektora  Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, Janusza Ciesielskiego - Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Łodz, Pawła Jegiera - Dyrektora Odzdiału Regionalnego ARiMR w Łodzi   - współorganiztaorów konferencji.

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. ASF

W środę 6 grudnia 2017 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła dyskusję na temat wstępnych ustaleń kontroli Najwyższej Izby Kontroli pt. „Realizacja programu bioasekuracji jako element zwalczania afrykańskiego pomoru świń” oraz kontynuowała rozpatrywanie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozprzestrzeniającej się w Polsce epidemii ASF.

W Sejmie o handlu zagranicznym i GMO

W czwartek w dniu 7 grudnia 2017 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Rozwoju i Finansów na temat rolnych aspektów polityki handlowej Unii Europejskiej w 2017 r. oraz na temat struktury importu i eksportu produktów rolno-spożywczych. Przedstawiciele resortów poinformowali o wybranych, szczególnie istotnych z punktu widzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zagadnieniach z zakresu polityki handlowej UE oraz o polskim imporcie i eksporcie. W okresie styczeń-wrzesień 2017 r.

Jakie procedury przy zakupie paliw przez rolników nieprowadzących działalności gospodarczej?

Realizując wniosek z X posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 27 listopada 2017 r., Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i Finansów w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Pomoc dla rolników - właścicieli lasów

Realizując wniosek z X posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 27 listopada 2017 r., Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Środowiska o podjęcie działań mających na celu pomoc rolnikom – właścicielom lasów zniszczonych przez sierpniowe nawałnice. Krajowa Rada Izb Rolniczych w szczególności zawnioskowała o pomoc w zagospodarowaniu korzeni pochodzących z wykrotów np.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS