Od 6 kwietnia br. można składać powiadomienia o zamiarze wycofania owoców z rynku

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2018 r. poz.82), Prezes ARiMR informuje, iż w zakresie owoców, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach limitów ustalonych w § 5 ust. 1 ww.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie - "Zagrożenia dla zdrowia pszczół"

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach zaprasza na bezpłatne szkolenie "ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA PSZCZÓŁ". Tematyka wykładów prowadzonych przez lek. wet. Andrzeja Bobera, dr Tomasza Kiljaneka (Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB w Puławach):

  • "Najważniejsze choroby pszczół" - 2 godz.
  • "Pestycydy w środowisku rolniczym oraz w pasiece - wpływ na zdrowie pszczół" - 2 godz.

Zapraszamy!

Nie będzie obniżenia punktacji w „Inwestycjach zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

W związku z pytaniami wpływającymi od rolników, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie udzielenia informacji czy planowane jest obniżenie kryterium punktowego 2,5 pkt, wymaganego do pozytywnego rozpatrzenia wniosku i udzielenia pomocy z operacji typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Prog

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS