Majowe wydanie "W nowej roli"

Szanowni Państwo, wszyscy przeżywamy ciężki czas pandemii, który ma wpływ na nasze życie, na życie naszych rodzin i naszą gospodarkę. Trudno powiedzieć, jak wielkie straty dla polskiej gospodarki i rolnictwa przyniesie okres pandemii COVID-19. Niektórzy z nas już teraz odczuwają tego fatalne skutki. Ekonomiści zapowiadają recesję i znaczny wzrost bezrobocia.  Dlatego tak ważne dzisiaj są nasze postawy społeczne. Jedną z takich postaw jest patriotyzm konsumencki, który może mieć korzystny wpływ na polską gospodarkę.

Prezydent RP analizuje zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

W związku z pismem KRIR w sprawie potrzeby zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników poprzez zniesienie wymogu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej jako warunku przejścia na emeryturę – Kancelaria Prezydenta RP poinformowała nas, że obecnie trwa szczegółowa analiza takiej koncepcji.

Elektroniczne szacowanie suszy - uwagi KRIR

W związku przekazaniem do opiniowania projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 21 maja 2020 r. zgłosił następujące uwagi samorządu rolniczego.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS