Prezes IRWŁ na Międzynarodowej Konferencji Rolniczej Ameryki Północnej i Unii Europejskiej

Międzynarodowa Konferencja Rolnicza Ameryka Północna i Unia Europejska odbywa się cyklicznie co 2 lata w wybranym kraju Ameryki Północnej lub Europy i jest okazją do spotkań i wymiany doświadczeń rolników. Tym razem od 3 października 2017 roku w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie rozpocznie się już po raz 38.

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

"Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" to kolejny rodzaj wsparcia uruchamiany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wniosek o przyznanie pomocy można składać od 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r. w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można zrobić to osobiście, przez upoważnioną osobę albo rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Egzekucje komornicze – definicje

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz. U. poz. 1385), którego przepisy 2 ust. 1 stanowią, że właściwa terenowo izba rolnicza jest zobowiązana do wydania opinii - na wniosek komornika - w zakresie uznania nadwyżki inwentarza żywego ponad stado podstawowe oraz przedmiotów (o których mowa w 1 pkt 6, 6, 9, 11-13 i 15 ww.

Rolnicy z powiatu kutnowskiego na targach Agro Show 2017

W dniu 23 września 2017r. - w ramach wyjazdowego posiedzenia - Rada Powiatowa IRWŁ w Kutnie zorganizowała wyjazd rna targi Agro Show 2017 do Bednar (gmina Pobiedziska). Uczestnikami wyjazdu byli również mieszkańcy powiatów: kutnowskiego i  łowickiego.

Program Wystawy Agro Show 2017 w dniu 23.09.2017 roku

10.00 – 11.00  Prezentacje maszyn na pasie

11.00 -12.00  Agro Debata : „Modernizacja gospodarstw rolnych przy wsparciu PROW. Stan i perspektywy dla rynku maszyn  i urządzeń  rolniczych”.

NFOŚiGW chce pomóc w wymianie pieców na bardziej ekologiczne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez współpracę z wojewódzkimi funduszami chce pomóc w wymianie pieców na te bardziej ekologiczne – poinformował PAP prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda. Pierwsze umowy mogą zostać podpisane już w październiku. Kujda wyjaśnił, że z uwagi na ogromną skalę przedsięwzięcia w skali całego kraju Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze względów organizacyjnych nie jest w stanie bezpośrednio dofinansowywać wymiany pieców u indywidualnych właścicieli nieruchomości.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS