Rada Powiatowa IRWŁ w Kutnie

W dniu 28 października 2016 roku  odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie podczas którego uczestniczyli: Pan Jerzy Kuzański Dyrektor Biura IRWŁ, Pan Jacek Boczkaja – Zastępca Prezydenta Miasta Kutno, Pani Elżbieta Wojciechowska – Urząd Miasta Kutno, Pani Julianna Barbara Herman- Burmistrz Krośniewic, Pan Sławomir Kępisty - Przewodniczący Rady Gminy Krośniewice, Pani Izabela Antonkiewicz - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie.

Zmiana sposobu użytkowania działki siedliskowej bez opłat

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, popierając wniosek zgłoszony podczas IV Konferencji Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR, która odbyła się 13-14 października 2016 r. w Kołobrzegu, w dniu 23 listopada 2016 r. zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w kwestii zniesienia opłaty ustawowej za zmianę sposobu użytkowania na nierolniczą działki siedliskowej stanowiącej własność rolnika. Zdaniem Rady do Spraw Kobiet, są rolnicy, którzy mają pomysł na rozwój swoich gospodarstw w kierunku działalności nierolniczej na bazie swoich siedlisk.

VIII Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego

22 listopada 2016 r. w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbył się finał wojewódzki VIII Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objęli Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień. Patronat medialny objął miesięcznik RADA.

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Zduńskiej Woli

Powiat zduńskowolski, choć jest jednym z najmniejszych w województwie łódzkim (369 km² powierzchni i około 70 tys. mieszkańców), ma wiele walorów takich jak: zabytki historyczne, kompleksy leśne, malownicze krajobrazy i prężnie rozwijający się przemysł. Najsilniejszym atutem gospodarczym Powiatu zduńskowolskiego oprócz przemysłu włókienniczego  stanowi rolnictwo,  niemal 70% powierzchni powiatu zajmują użytki rolne, należące do ok. 3300 gospodarstw indywidualnych. Istnieją więc warunki do rozwoju agroturystyki.

Z prac Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Zarząd IRWŁ w składzie: Bronisław Węglewski - Prezes, Andrzej Komala - Wiceprezes oraz członkowie Zarządu: Ewa Bednarek, Mariusz Cheba, Dariusz Kowalczyk, na bieżąco obserwuje sytuację w rolnictwie i w miesiącu październiku podjął następujące działania. W dniu 11 października 2016 r. Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wystosował pismo do Krajowej Rady Izb Rolniczych w którym podtrzymuje sprzeciw  zawarty w piśmie z dnia 8 lipca 2016r.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS