Lokalizacja gospodarstwa rolnego w pobliżu domowego – potrzebna zmiana przepisów

Zarząd KRIR w dniu 8 kwietnia 2016 r. zwrócił się do ministra rolnictwa oraz przewodniczącego sejmowej komisji rolnictwa, wskazując, że art. 6 ust 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. z 2012 r, poz.804) zawiera przesłankę przesądzającą o uzyskaniu statusu rolnika indywidualnego - wymóg zamieszkania rolnika prowadzącego gospodarstwo przez okres co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łowiczu

W dniu 18 marca 2016 w Łowiczu odbyło się  posiedzenie delegatów do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łowiczu. Na posiedzenie rady wśród zaproszonych gości byli: Kinga Beśka-Więcek z Agencji Rynku Rolnego OT w Łodzi, Renata Rutkowska-Liberska Kierownik ARiMR BP w Łowiczu, Jerzy Kowalczyk Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu, Andrzej Bargieła Projektant planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łowicz. Pan Jan Znyk jako Przewodniczący Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w powiecie łowickim przywitał uczestników posiedzenia i przedstawił porządek o

Sejm zakończył prace nad ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości

W dniu 14 kwietnia 2016 r. Sejm poparł wszystkie siedem zmian jakie zaproponował Senat do ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

Najważniejsza z zaakceptowanych senackich poprawek zakłada, że działki o powierzchni mniejszej niż 0,3 hektara (30 arów) będą wyłączone spod rygorów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Kolejna przyjęta przez posłów senacka poprawka dopuszcza do przetargu młodych rolników (do 40 lat), którzy uzyskali pomoc ze środków unijnych, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych (w ciągu 3 lat).

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Poddębicach

W dniu 4 kwietnia 2016r.  odbyło się szóste w V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Poddębicach. W posiedzeniu brali udział delegaci  oraz zaproszeni goście:  Ewa Bednarek - Członek Zarządu IRWŁ, Piotr Polak Poseł na Sejm RP,  Radosław Arkusz Kierownik ARiMR. Na posiedzeniu omówiono następujące tematy:

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS