Trwają EuroTier - wiodące światowe targi dla profesjonalistów chowu i hodowli zwierząt

Termin: 15-18 listopada 2016 Miejsce: Teren wystawowy Hanower, Niemcy. Dane 2014: 2 360 wystawców z 39 państw, 156 000 zwiedzających, z tego 38 000 spoza Niemiec. Światowa oferta innowacyjnych rozwiązań technologicznych, oferta sektora handlu i usług, genetyki oraz najnowsze trendy w hodowli bydła, trzody chlewnej i drobiu. Ponadto oferta dla akwakultury, hodowli owiec, kóz, i emerytowanych koni. Oferta dla specjalistów:

Dla hodowców bydła: 

Listopadowe wydanie miesięcznika "W NOWEJ ROLI"

Szanowni Państwo, W ramach współpracy z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego i dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pani Dyrektor Marii Kaczorow­skiej udało nam się zorganizować konferencję na temat: „Rolnictwo ekologiczne w wojewódz­twie łódzkim – perspektywy rozwoju”. Konfe­rencja cieszyła się dużym zainteresowaniem rolników chcących rozpocząć działalność eko­logiczną, jak również tych, którzy już prowadzą gospodarstwo ekologiczne. Zachęcam Pań­stwa do lektury artykułu o tej tematyce, na 6 i 7 stronie miesięcznika W NOWEJ ROLI.

Zmiany w zakresie nasiennictwa i ochrony roślin

Rada Ministrów przyjęła 15 listopada br. projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Do projektu wprowadzono rozwiązania dostosowujące polskie przepisy do dyrektyw unijnych związanych z nasiennictwem i roślinami sadowniczymi. Chodzi m.in. o zmianę definicji materiału siewnego kategorii „elitarny” oraz uzupełnienie krajowych przepisów związanych z rejestracją odmian, wytwarzaniem, etykietowaniem, plombowaniem oraz pakowaniem materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych.

Spotkanie zarządów, dyrektorów i księgowych wojewódzkich izb rolniczych

Kolejne już spotkanie zarządów, dyrektorów i księgowych wojewódzkich izb rolniczych odbyło się w dniach 14-15 listopada 2016 roku w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Falenty k. Warszawy. Główną tematyką spotkania było omówienie bieżacych problemów w rolnictwie i spraw dotyczących działalnosci izb rolniczych. W spotkaniu między innymi uczestniczył: Krzysztof Jurgiel -  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W sprawie listy rzeczoznawców

Z przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz.U. 2016 poz. 1082), wynika iż wejście w życie przepisów dotyczących prowadzenia przez izbę rolniczą listy rzeczoznawców powinno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, tj. 5 sierpnia 2016 r. Niestety do dnia dzisiejszego minister właściwy do spraw środowiska nie wypełnił delegacji określonej w art. 1 pkt. 2 dotyczącej zmiany art. 41b ust. 8 w/w ustawy, tj.

Ograniczenie zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek z V Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 2 listopada 2016 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przygotowanie przez resort rolnictwa zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które powinny być zawarte w ustawie o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, ograniczających swobodne kształtowanie przez firmy ubezpieczeniowe zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia upraw polowych i zwierząt gospodarskich.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS