Kwietniowy numer W NOWEJ ROLI

Szanowni Państwo,

Przedstawiając kolejny numer naszego miesięcznika, mam nadzieję na  dalszą współpracę i zachęcam Państwa do współredagowania tego wydawnictwa. Zależy nam na głosie z terenu, ponieważ chcielibyśmy na łamach W NOWEJ ROLI promować cenne i potrzebne inicjatywy lokalnych samorządów i społeczności. Polska, łódzka wieś zmienia się i nowocześnieje, chcemy to pokazywać  i zachęcać innych do podobnych działań. Czekamy na Państwa opinie i sugestie.

ARiMR zaprasza do składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2016 r.

W Polsce ponad 14 mln ha objętych jest systemem dopłat bezpośrednich. Od 15 marca można składać w ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2016 r. Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski wraz z załącznikami do 16 maja, mogą liczyć na otrzymanie dopłat w należnej im wysokości. Kto nie zdąży złożyć kompletnego wniosku w tym terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 10 czerwca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1%.

Nowe regulacje unijne

11 kwietnia tego roku, podczas posiedzenia Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa przyjęte zostały nowe przepisy UE, które będą stanowiły wspólną podstawę prawną dla programów szkolnych, do tej pory wdrażanych odrębnie jako „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. Głównym celem nowych uregulowań jest ujednolicenie i skonsolidowane obecnych odrębnych ram prawnych i finansowych oraz zapewnienie ogólnej spójności podejścia Wspólnej Polityki Rolnej do dystrybucji produktów spożywczych w placówkach oświatowych i zmaksymalizowania efektywności zarządzania.

Nowa hala na „Zjazdowej”

15 marca 2016r. na Rynku Hurtowym „Zjazdowa” otwarto drugą już logistyczno-magazynowa halę, wybudowaną z udziałem  środków unijnych. Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. jako beneficjent Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 realizował  projekt „Inicjowanie i animacja powiązań kooperacyjnych w województwie łódzkim poprzez Klaster - Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A.” Pierwszy etap projektu zakończony został w lutym 2014 roku.

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Tomaszowskiego

Dnia 15.03.2016r. odbyło się I posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Tomaszowskiego, które otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu Tomaszów Maz. IRWŁ Dariusz Kowalczyk.

W posiedzeniu brali udział delegaci oraz zaproszeni goście.

Głównymi tematami były:

  • Informacje o stanie bezpieczeństwa publicznego w powiecie tomaszowskim – Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz. Inspektor Gabriel Olejnik.

 

60. posiedzenie izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej

W dniach 7-8 kwietnia 2016 r. reprezentanci Węgierskiej Izby Rolniczej (NAK), Rolniczej i Spożywczej Słowackiej Izby (SPPK), Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) i Rolniczej Izby Republiki Czeskiej (AKČR) spotkali się na 60. Posiedzeniu izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej (V4) w Czajowicach (Polska). Podczas spotkania przedstawiciele izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej omówili m.in. aktualną sytuację na rynkach rolnych oraz wpływ rosyjskiego embarga.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS