Niezbędne wprowadzenie niezależnej oceny jakości sprzedawanych produktów rolnych

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek z V Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 2 listopada 2016 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań w sprawie wprowadzenia niezależnej oceny jakości sprzedawanych produktów rolnych. W ostatnim czasie rolnicy sygnalizowali występowanie niezgodności parametrów (np. mleko-białko, tłuszcz) sprzedawanych surowców z oceną sprzedających, którzy posiadają własne laboratoria.

Forum z Mocnymi w Biznesie

Ian Brzeziński, gość specjalny IX Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2016, amerykański ekspert polityki międzynarodowej, uspokajał Europejczyków po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. – Zaczekajmy na wybór administracji nowego prezydenta – mówił na konferencji prasowej w trakcie Forum. Podczas wykładu ostrzegał natomiast przed ekspansywną polityką Rosji. Wykład Iana Brzezińskiego odbył się w ramach sesji inauguracyjnej dziewiątego EFG.

Opinia do maksymalnych sum ubezpieczenia dla upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

W odpowiedzi na przedstawiony do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2017 r. Zarząd KRIR w dniu 2 listopada 2016 r., poinformował, że zdaniem samorządu rolniczego nie wszystkie z zaproponowanych maksymalnych sum ubezpieczenia odpowiadają rzeczywistym cenom, jakie uzyskują rolnicy. Szczególnie zawyżona jest maksymalna suma ubezpieczenia dla zbóż ustalona na poziomie 16 400 zł/ha.

(Źródło: KRIR)

Export świeżych jabłek z Polski do Chin – rozpoczęty

Ambasada RP w Pekinie otrzymała wczoraj z Generalnego Urzędu Nadzoru nad Jakością, Inspekcji i Kwarantanny ChRL (AQSIQ) potwierdzenie, iż polskie świeże jabłka zostały dopuszczone do importu do Chin. Jednocześnie na stronie internetowej AQSIQ została opublikowana lista zatwierdzonych sadów oraz pakowalni, co jest równoznaczne z otwarciem chińskiego rynku dla polskich jabłek. W bieżącym sezonie, zostały zarejestrowane i objęte stosownymi kontrolami przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa 453 sady oraz 135 pakowalni.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS