Dopłaty do materiału siewnego - zbliża się koniec terminu

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że w dniu 25 czerwca br. w myśl przepisu § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz. U. Nr 113, poz. 945 z późn.

Komisja Kobiet Copa

W dniu 27 maja 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet. W porządku obrad znalazły się tematy dotyczące: ostatnich działań Komisji Kobiet Copa; ubezpieczeń społecznych dla kobiet pracujących w rolnictwie; obecności kobiet w procesie podejmowania decyzji w rolnictwie oraz kobiet i przedsiębiorczości.

Finał wojewódzki  konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi”

7 czerwca br. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi odbyło się rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje!”. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród swoją obecnością zaszczycili: gospodarz finału, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi starszy bryg.

Odmiany rzepaku ozimego - mieszańcowe czy populacyjne?

Do siewu rzepaku ozimego jest jeszcze daleko, ale już warto zastanowić się nad wyborem właściwej odmiany. Krajowy Rejestr Odmian jest bardzo liczny – 121 odmian,   w tym 41 populacyjnych i 80 mieszańcowych (stan na 30.05.2016 roku). W ostatnich latach zwiększa się liczba nowo zarejestrowanych odmian, ale są to głównie odmiany zagraniczne, których udział w rejestrze stanowi 87%. Dwa typy odmian: populacyjne i heterozyjne, dodatkowo utrudniają decyzję, która może zdecydować o efektach ekonomicznych uprawy.

 

I Forum Rolno-Gospodarcze Powiatu Łęczyckiego

W niedzielę 5 czerwca w Gimnazjum im. Stefana Pieńkowskiego w Piątku odbyło się I Forum Rolno-Gospodarcze Powiatu Łęczyckiego, które rozpoczęło festyn  12 Dzień Nowalijki. Na spotkanie przybyło ok. 120 osób, w tym głównie rolnicy specjalizujący się w uprawie warzyw, gdyż tematyka forum: zbyt płodów rolnych i podnoszenie ich jakości, skierowana była właśnie do nich. Spotkanie otworzyli – pan Wojciech Zdziarki – Starosta Powiatu Łęczyckiego oraz pan Krzysztof Lisiecki – wójt gminy Piątek, witając przybyłych.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS