Apel o bezpieczne wakacje

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! Z uwagi na zbliżający się okres nasilonych letnich prac polowych zwracamy się do Państwa z następującym apelem: Każdego roku dzieci pomagające swym rodzicom w gospodarstwie są narażone na utratę zdrowia, a nawet życia. Czy na pewno robimy wszystko, aby chronić nasze dzieci przed niepotrzebnym zagrożeniem? Chrońmy nasze domy i rodziny, a w szczególności najmłodszych mieszkańców wsi przed nieszczęściem! Zróbmy wszystko, aby czas wzmożonej pracy w rolnictwie upłynął bez wypadków i tragedii, których ofiarami stałyby się dzieci.

Zmiana wysokości limitów

25 maja 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które weszło w życie 7 czerwca 2017 r. Zmiana przepisów tego rozporządzenia dotyczy m.in.

W sprawie nawozów fosforowych

W 2017 roku w ramach pakietu rozwiązań dla gospodarki cyrkularnej Komisja Europejska zamierza uregulować problem zawartości kadmu w złożach fosforanu i zmniejszyć normy udziału kadmu. Komisja Europejska proponuje limity – 60 mg Cd/kg P2O5, z późniejszym obniżeniem do 40 mg, a nawet 20 mg Cd/kg P2O5.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Owocówka jabłkóweczka

Województwo: Łódzkie

Powiat:  Pabianicki i Miasto Łódź

Agrofag: Owocówka jabłkóweczka

Roślina: Jabłoń domowa

Data publikacji komunikatu: 09.06.2017 r.

Jabłoniom zagraża owocówka jabłkóweczka – I pokolenie.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania owocówki jabłkóweczki należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego "Mocni w Biznesie 2017"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego "Mocni w Biznesie 2017". Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Łódzkiego. Przez wszystkie dotychczasowe edycje nagradzane były firmy oraz instytucje, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy naszego regionu.

Możesz zostać technikiem turystyki wiejskiej!

Profesjonalna Szkoła Policealna Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu jest bezpłatną szkołą publiczną dla dorosłych. Oferta edukacyjna to ponad 30 kierunków kształcenia zawodowego. Szkoła kształci słuchaczy w oparciu o najnowocześniejszą technologię oraz wiedzę przekazywaną przez profesjonalnych wykładowców o najwyższych kompetencjach i kwalifikacjach oraz bogatym dorobku zawodowym.

Technik Turystyki wiejskiej   

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS