MRiRW nt. krótszego okresu ważności badań próbek krwi od świń

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR w sprawie niezwłocznego podjęcia wszelkich działań mających na celu ustanowienie okresu przejściowego stosowania przepisów dotyczących skrócenia terminu ważności badań próbek krwi od świń, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał poniższe informacje. Skrócenie terminu ważności badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF) z 15 do 7 dni licząc od daty pobrania próbek do daty wysyłki świń zostało przegłosowane podczas posiedzenia Stałego Komitetu do Spraw Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz w dniu 21 marca 2019 r.

Ostatnie posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Rawskiego

W dniu 30 kwietnia 2019 r. w Świetlicy Środowiskowej w Regnowie odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Rawskiego. Obradom przewodniczył Pan Mariusz Cheba Przewodniczący Rady Powiatowej będący jednocześnie Członkiem Zarządu IRWŁ. W obradach uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni goście w osobach Pani Bożeny Cichowicz Kierownika Biura Powiatowego ARiMR oraz Pani Małgorzaty Chojeckiej Naczelnika w Biurze Powiatowym ARiMR.

Polscy rolnicy pamiętają o pszczołach

Krajowa Rada Izb Rolniczych przyłączyła się do dzisiejszych obchodów Światowego Dnia Pszczół. Członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych w tym roku wysiali 3 tys. paczek mieszanki nasion roślin nektaro- i pyłkodajnych, stanowiących pożytek i schronienie owadom zapylającym. Niezwykle ważna dla bezpieczeństwa pszczół jest partnerska współpraca pomiędzy rolnikami a pszczelarzami, do której nieustannie zachęca KRIR. Warto także pamiętać o podstawowych zasadach bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin dla pszczół, np.:

Majowe wydanie "W nowej roli" - miesięcznika IRWŁ

Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce kolejny numer miesięcznika W NOWEJ ROLI – pisma samorządu rolniczego województwa łódzkiego. W tym wydaniu szczególnie polecam Temat numeru, w którym piszemy o ostatnim X w V kadencji Walnym Zgromadzeniu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, a także przedstawiamy problematykę poruszaną przez przedstawicieli rolników, którzy przybyli na zgromadzenie ze wszystkich powiatów naszego regionu.

Konkurs Fotograficzny „Polska smakuje”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po raz drugi organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzny. Celem Konkursu „Polska smakuje” jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób pełnoletnich. Prace konkursowe mogą przedstawiać regionalnych producentów żywności, lokalne bazary i targowiska, pola uprawne czy produkty przetworzone i nieprzetworzone, na różnych etapach ich produkcji.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS