,,Wyznaczanie powierzchni PEG” - szkolenie zorganizowane przez RP IRWŁ w Łęczycy

W dniu 6 października 2017r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęczycy odbyło się szkolenie na temat: ,,Wyznaczania powierzchni PEG”. Pani Małgorzata Gabryelczak - Przewodnicząca Rady Powiatowej IRWŁ w Łęczycy zorganizowała szkolenie z uwagi na zgłaszane przez  Radę wnioski i liczne sygnały płynące od rolników o  potrzebie wyjaśnienia zasad funkcjonowania systemu identyfikacji i lokalizacji działek rolnych LPIS. Szkolenie poprowadzili: Barbara Lewandowska – Kierownik, Wojciech Wybór - Naczelnik oraz Marcin  Łuczak z Biura Kontroli na Miejscu z ARiMR w Łodzi.

Ruszyła wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich

16 października br. ARiMR rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r. Ich wysokość, podobnie jak w roku ubiegłym, wynosi 70 proc. kwoty dopłat. Pierwszego dnia realizacji tych płatności na konta bankowe 60 tys. rolników trafiło 372 mln zł. Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada. Szacuje się, że z tego tytułu na konta rolników trafi ok. 10 mld zł. Pozostała część pieniędzy będzie wypłacana rolnikom sukcesywnie od 1 grudnia. Całkowita pula środków przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wynosi 14,8 mld zł. W 2017 r.

Rolnicy, którzy ponieśli straty wskutek sierpniowych nawałnic mogą składać wnioski o pomoc

Agencja udziela pomocy finansowej producentom rolnym, którzy zostali poszkodowani w związku z wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu. Pomoc dotyczy szkód jakie wystąpiły w uprawach rolnych, lasach, lub w budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej. Wnioski należy składać w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, w terminie do 31 października 2017 r.

KE: konsultacje - jak uczynić unijny łańcuch dostaw żywności bardziej sprawiedliwym?

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne na temat tego, jak uczynić unijny łańcuch dostaw żywności bardziej sprawiedliwym. Komisja zwraca się do rolników, obywateli i innych zainteresowanych stron o wzięcie udziału w konsultacjach internetowych, które potrwają do 17 listopada. Komisja Europejska jest zainteresowana zgromadzeniem opinii, ponieważ umożliwią jej one dokonanie oceny konieczności i celowości podjęcia działań na

O zwiększeniu środków na działanie „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”

2 października 2017 r. realizując wniosek zgłoszony podczas IX Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się w dniu 16 września br., Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwiększenia puli środków na działanie „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach PROW 2014-2020 w celu zapewnienia wsparcia wszystkim beneficjentom, którzy złożyli prawidłowe wnioski w terminie.

W sprawie liberalizacji handlu między UE a blokiem handlowym Mercosur

W związku z intensyfikacją negocjacji w sprawie liberalizacji handlu między UE a blokiem handlowym Mercosur, Zarząd KRIR przekazał ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi, że niepokój samorządu rolniczego budzi kolejny (po CETA i TTIP) wprowadzany przez Komisję Europejską pakt handlowy, który uderzy w polskie rolnictwo. Mercosur eksportuje głównie towary rolne (70%), dlatego też rolnicy z obydwu kontynentów bezpośrednio ze sobą konkurują.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS