Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2020 r.

Europejski Bank Centralny opublikował 30 września 2020 r. kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2020 r. Wynosi on 4,5462 zł za 1 EUR i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,3782 zł za 1 EUR).

Stawki płatności bezpośrednich - infografika

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2020 r. wyniesie 15,53 mld złotych (o ok. 303 mln zł więcej niż w 2019 r.).

 

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc wrzesień 2020 r.

Część merytoryczna

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze.

W dniu 2  września 2020 r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Bronisław Węglewski – Prezes IRWŁ i na wniosek Rady Powiatowej IRWŁ w Rawie Mazowieckiej zwrócił się do Prezesa KRIR- Wiktora Szmulewicza:

Lokalne Partnerstwa ds. Wody - spotkanie w Orłowie gmina Bedlno

W dniu 4  września 2020 roku   w miejscowości Orłów Kolonia w  gminie  Bedlno  w powiecie kutnowskim odbyło się drugie spotkanie programu pilotażowego "Lokalne Partnerstwa ds. Wody" (LPW) .

Pani Ewa Kłosińska - kierownika Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przywitała zaproszonych gości.

Posiedzenia Rady Powiatowej IRWŁ w Opocznie

W dniu 11.09.2020  odbyła się Rada Powiatowa IRWŁ w Opocznie.

Na posiedzenie wśród zaproszonych gości byli: przedstawiciele firmy NORDKALK Sp. Z o.o. Zakład Sławno z Panem Dyrektorem Robertem Siudą, Pani Sylwia Wąski Kierownik ODR w Opocznie, Pan Adam Ostalczyk przedstawiciel Stacji Chemiczno-Rolniczej w Łodzi oraz rolnicy z powiatu opoczyńskiego.

Głównym tematem na posiedzeniu był temat WAPNA i wszystkiego co z nim związane, zakup wapna, dofinansowanie i warunki jakie należy spełnić, badania gleby, rodzaje wapna.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS