Spotkanie izb rolniczych w Olsztynie

W dniach 24-25 kwietnia 2017 r. w Olsztynie odbyło się coroczne spotkanie Zarządów, Dyrektorów i Księgowych Wojewódzkich Izb Rolniczych. W pierwszym dniu spotkania rozmawiano na temat przepisów ustanawiających Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, omówiono stan zagospodarowania gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i planowane zmiany ustaw o ustroju rolnym i gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, a także przedstawiono zmiany obszarów OSN i wymogi dla rolnictwa z tym związane.

Interwencja KRIR w sprawie opóźniania umów ubezpieczenia upraw

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, biorąc pod uwagę wniosek Izby Rolniczej w Opolu oraz niepokojące informacje napływające od rolników z całego kraju o braku możliwości podpisywania polis ubezpieczeniowych z towarzystwami ubezpieczeniowymi, wystąpił 25 kwietnia 2017 r. Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi o pilną interwencję w tej sprawie. Towarzystwa ubezpieczeniowe odwlekają zawieranie umów argumentując taki brak działania oczekiwaniem na podstawy prawne do uruchomienia środków z budżetu państwa na dopłaty do składek ubezpieczenia.

Tylko do 28 kwietnia można składać wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw

Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na razie o takie wsparcie ubiega się 1794 rolników. Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł. O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro.

O rolnictwie ekologicznym - Senacka Komisja Rolnictwa

25 kwietnia 2017r.Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapozna się z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wsparcia dla rolnictwa ekologicznego w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Materiały do pobrania>>> Drugim tematem posiedzenia Komisji będzie stan prac nad zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS