BIOGAZOWNIA ROLNICZA – ŹRÓDŁO ENERGII PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

Hodowla zwierząt jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Niewłaściwe magazynowanie oraz zagospodarowywanie odchodów zwierzęcych może doprowadzić do zanieczyszczenia gleby, wód oraz powietrza. Istotną rolę w utylizacji takich pozostałości i odpadów pełnią biogazownie rolnicze.

Wolne od GMO – rozpoczęcie konsultacji

Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt został opracowany jako odpowiedź na dyskusję społeczną dotyczącą organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Oznakowanie i informacja czy w danym produkcie występuje modyfikacja genetyczna i czy w procesie jego wytwarzania były wykorzystywane organizmy genetycznie zmodyfikowane, zapewni obywatelom możliwość dokonania świadomego wyboru przy zakupie produktów żywnościowych.

W sprawie upraw maku niskomorfinowego

W dniu 28 kwietnia Zarząd KRIR popierając wniosek zgłoszony podczas V Konferencji  Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych, która odbyła się w Krakowie w dniach 9-10 marca 2017 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o uproszczenie przepisów dotyczących uprawy maku niskomorfinowego „na własne potrzeby” w gospodarstwie, na powierzchni nie przekraczającej 0,01 ha. Obecnie obowiązujące przepisy są zbyt skomplikowane i mają wydłużoną drogę decyzyjną.

Prezydium Rady ds. Kobiet wnioskuje o spotkanie z Ministrem Środowiska

Zarząd KRIR popierając wnioski podjęte przez Radę ds. Kobiet i Rodzin z obszarów wiejskich podczas Konferencji w dn. 9-10.04.2017 r. w Krakowie, wystąpił do Ministra Środowiska Pana Prof. dr. hab. Jana Szyszko w sprawie wyznaczenia dogodnego dla Pana Ministra terminu spotkania z działającą przy KRIR Radą ds. Kobiet i Rodzin z obszarów wiejskich. Panie zauważają potrzebę zmiany ustawy Prawo łowieckie. Według Rady ze strony myśliwych jest całkowity brak poszanowania własności rolnika oraz jego upraw.

Prezydium Rady ds. Kobiet wnioskuje o spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zarząd KRIR popierając wnioski podjęte przez Radę ds. Kobiet i Rodzin z obszarów wiejskich podczas Konferencji w dn. 9-10.04.2017 r. w Krakowie, wystąpił z prośbą do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela o spotkanie i wyznaczenie dogodnego dla Pana Ministra terminu spotkania z działającą przy KRIR Prezydium Rady ds. Kobiet i Rodzin z obszarów wiejskich. Przypomnijmy, że w pracach Prezydium z ramienia Izby Rolniczej Województwa Łodzkiego uczestniczy Pani Ewa Bednarek - członek Zarządu IRWŁ. 

(Źródło: KRIR)

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS