Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Zduńskiej Woli

 W dniu 31 marca 2017 roku, w sali konferencyjnej KRUS w Zduńskiej Woli odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Izby Województwa Łódzkiego  Powiatu Zduńskowolskiego.  W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście:  Adam Synowiec - Kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Grażyna Czyżak – Z-ca Dyrektor ARR w Łodzi, Łukasz Gędek - Kierownik Placówki Terenowej  KRUS w Zduńskiej Woli, Marta Misiak Z-ca Dyrektora PUP, Piotr  Kociołek – IRWŁ, Prezes Sam-Rol oraz delegaci i rolnicy z terenu. W proponowanym porządku posiedzenia omawiano m.in.

Komisja Rolnictwa PE zaleca usunięcie proponowanych kontyngentów taryfowych dla Ukrainy

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE przygotowała dla Komisji Handlu Międzynarodowego opinię w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych uzupełniających koncesje handlowe dostępne na mocy układu o stowarzyszeniu. Sprawozdawcą komisji opiniodawczej był Czesław Adam Siekierski.

Płatność za zazielenienie w 2017 r.

W związku z dyskusją na temat relacji pomiędzy płatnością za zazielenienie a płatnością do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno i płatnością do powierzchni upraw roślin pastewnych w kampanii 2017 podczas VII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 9 marca 2017 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała poniższe wyjaśnienia:

Płatność za zazielenienie a płatność do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno i płatność do powierzchni upraw roślin pastewnych w Kampanii 2017

Wzmocnijmy polski głos w sprawie WPR

Do 2 maja br. trwają konsultacje publiczne Komisji Europejskiej na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej (WPR). Polskie doświadczenia z wdrażania WPR oraz propozycje zmian dla tej polityki mogą być przekazane bezpośrednio do Komisji Europejskiej przez każdego rolnika czy instytucję (organizację branżową, związek zawodowy, stowarzyszenie, fundację, organy samorządowe i wiele innych). W konsultacjach może wziąć bowiem udział każdy zainteresowany obywatel Unii Europejskiej lub instytucja.

Nadzwyczajne środki wsparcia rynku wieprzowiny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że aktualnie na publikację oczekuje projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej przyznający Polsce nadzwyczajne środki wsparcia rynku wieprzowiny, przeznaczone na łagodzenie skutków ekonomicznych restrykcji weterynaryjnych wprowadzonych w związku z wystąpieniem w Polsce ASF. Będzie to drugie źródło pomocy dla producentów objętych skutkami ASF, obok rekompensat przewidzianych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS