Limity środków na udzielenie kredytów w I półroczu 2017 r.

ARiMR przyznała współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów, planowanych do udzielenia w I półroczu 2017 r. Limity te dotyczą kredytów inwestycyjnych oraz kredytów na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych.

I. Kredyty inwestycyjne

Na I półrocze 2017 r. Agencja przyznała bankom limity dopłat do nowych kredytów inwestycyjnych w wysokości 5,3 mln zł. Przewiduje się, że powyższe limity dopłat pozwolą udzielić bankom w I półroczu br. kredyty inwestycyjne w łącznej wysokości 698 mln zł.

Posiedzenie sejmowej komisji rolnictwa

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  6 kwietnia wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat analizy porównawczej funkcjonowania spółdzielczości rolniczej w Danii, Francji i Holandii. Informację przedstawili: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki oraz zastępca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych MRiRW – Marian Borek. W Danii bardzo wysokie, blisko stuprocentowe, gospodarcze zorganizowanie rolników w spółdzielniach przyczyniło się do dynamicznego rozwoju rolnictwa. Funkcjonuje tam ok.

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Powiat łódzki wschodni leży w środkowej Polsce w centralnej części województwa łódzkiego i obejmuje obszar 499,67 km². Zamieszkuje go ok. 70000 mieszkańców. W skład powiatu wchodzi 6 gmin: Andrespol, Brójce, Koluszki, Nowosolna, Tuszyn i Rzgów. Powiat łódzki wschodni graniczy z powiatem zgierskim, łódzkim grodzkim, z powiatem pabianickim, z powiatem brzezińskim, tomaszowskim i powiatem piotrkowskim. Powierzchnia ogólna powiatu wynosi 49976 ha, z czego blisko 64 % stanowi bazę produkcji rolniczej.

Kwietniowy numer W NOWEJ ROLI

Szanowni Państwo, To wydanie W NOWEJ ROLI jest wyjątkowe z dwóch powodów. Pierwszy to jubileusz 25-lecia istnienia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z którym Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego współdziała od lat. Muszę zaznaczyć, że bardzo cenimy sobie tę współpracę z Panią Dyrektor Biura Regionalnego TUW „TUW” w Łodzi Anną Bieniawską. Również Izbie bliska jest idea solidarnej, wzajemnej pomocy „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”, która przyświeca Towarzystwu.

Szkolenia organizowane przez Radę Powiatową IRWŁ w Skierniewicach

W dniu 25.03.2017 roku Rada wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków w Skierniewicach zorganizowała spotkanie dla posiadaczy Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz wszystkich innych zainteresowanych. Prelekcję przeprowadziła Pani Irena Babik - wykładowca z PWSZ w Skierniewicach. Współorganizatorem spotkania była przedstawicielka Stowarzyszenia „RAZEM DLA SKIERNIEWIC” Barbara Bajon. W trakcie spotkania omówione zostały Nowe Zasady Zdrowego Żywienia „PIRAMIDA ŻYWIENIOWA".

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS