Rolnicy z powiatów: poddębickiego i łęczyckiego na II Centralnych Targach Rolniczych  Pak Warsaw Expo w Nadarzynie

W dniu 30 listopada 2017r. rolnicy z powiatów: poddębickiego i łęczyckiego byli uczestnikami bezpłatnego wyjazdu na Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie zorganizowanego przez biuro powiatowe IRWŁ w Poddębicach. II Centralne Targi Rolnicze to połączenie imprezy biznesowej i kontraktacyjnej z prezentacją dorobku kulturowego i gospodarczego polskiej wsi.

Spotkanie w sprawie ASF - powiat piotrkowski

Dnia 29 listopada 2017 roku Przewodniczący RP IRWŁ w Piotrkowie Trybunalskim - Tomasz Kowalski brał udział w spotkaniu w tutejszym Starostwie Powiatowym na środowym posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z roszerzającym się terytorialnie wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).To realne zagrożenie dla województwa łódzkiego i ostrzeżenie przed śmiertelnym dla świń i dzików wirusem, którego wystąpienie to jednoznaczny wyrok - bezwzględna konieczność wybicia całych stad trzody chlewnej, w promieniu 3 km. Ostatni potwierdzony przypadek ASF wykryto u

IX Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie

30 listopada 2017 r. w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbył się finał wojewódzki IX Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objęli Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień. Patronat medialny objął miesięcznik RADA oraz W NOWEJ ROLI.

Resort Infrastruktury i Budownictwa odpowiada na wniosek KRIR ws. stref ekonomicznych

W odpowiedzi na wniosek KRIR w sprawie ochrony intersów rolników i rolnictwa w związku z planami roszerzenia stref ekonomicznych na całą Polskę, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w dniu 28 listopada 2017 r. przekazało do BIura KRIR wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych reguluje ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 888, z późn. zm.), będąca regulacją pozostającą we właściwości ministra właściwego do spraw gospodarki.

Możliwe zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

W odpowiedzi na przedstawiony do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustawsamorząd rolniczy przekazał opinię do ww. projektu do Ministerstwa Rolnictwa i Rozowju Wsi pismem z dnia 29 listopada 2017 r.: "Przedstawiony projekt ustawy wprowadza zmiany w przepisach związanych z zabezpieczeniem społecznym osób zatrudnionych w gospodarstwie rolnym, co generalnie samorząd rolniczy ocenia pozytywnie.

Kolejny nabór na "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej"

W terminie 7 - 29 grudnia 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS