MRiRW informuje o skali odstrzału sanitarnego dzików

Odnośnie do wniosku dotyczącego likwidacji dzików z w celu skutecznego zapobiegania rozprzestrzeniającej się na terenie kraju choroby ASF, resort rolnictwa przekazał, iż zasady gospodarki łowieckiej, w tym właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego, odstrzału redukcyjnego, zastępczego, rocznych planów łowieckich, określają przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz., 1295 z późn. zm.). Stosownie do ww.

VIII Konferencja Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR

W dniach 26-27 listopada 2018r. odbyła się VIII Konferencja Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych organizowana we współpracy z Mazowiecką Izbą Rolniczą pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego pt.„Rolniczka - kultywator tradycji i koło zamachowe rozwoju gospodarstwa”. Konferencję otworzyła Przewodnicząca Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR – Danuta Lebioda. Uczestniczki przywitał również wiceprezes Mazowieckiej Izby Rolniczej Kazimierz Szubiński.

Rozporządzenie MRiRW w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików

W dniu 23 października 2018 r. weszło w życie rozporządzenie MRiRW w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików, w którym określa się: Wysokość zryczałtowanego zwrotu kosztów za każdą odstrzeloną sztukę: samicy przelatki lub dorosłej samicy dzika wynosi 650 zł; dzika innego niż wymieniony w pkt 1 wynosi 300 zł. Do zryczałtowanego zwrotu kosztów za dziki odstrzelone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, który nie został dokonany przed tym dniem, stosuje się przepisy dotychczasowe.

(Źródło: KRIR)

Zaliczki: 8,4 mld zł na kontach rolników

Do 23 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na konta rolników 8,4 mld zł. Do końca tygodnia łączna pula wypłat zaliczek dopłat bezpośrednich za 2018 r. wyniesie ok. 10 mld zł. Od 3 grudnia ARiMR rozpocznie przekazywanie pozostałej części należnych rolnikom płatności.  1,19 mln rolników otrzymało już zaliczki z tytułu płatności bezpośrednich za 2018 r. Zaliczki w wysokości 70 proc. trafiają na konta rolników od 16 października. Jak przypomina Agencja w pierwszej kolejności otrzymują je poszkodowani przez tegoroczną suszę czy ASF.    

Finał wojewódzki X Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych za nami

28.11.2018 r. w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbył się finał wojewódzki Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w szkołach województwa łódzkiego.

W roku bieżącym była to już 10., jubileuszowa edycja konkursu prowadzonego w obecnej formule. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Wojewoda Łódzki i Marszałek Województwa Łódzkiego a patronat medialny miesięczniki RADA oraz W NOWEJ ROLI. 

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS