Izby rolnicze gotowe do realizacji programu wapnowania

17 maja 2019 r. w związku z zapowiedzianym w dniu 10 maja br. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Ministrem Środowiska uruchomieniem programu pn.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wyraził gotowość izb rolniczych do realizacji w/w programu oraz wniósł do Ministra Rolnictwa o przekazanie realizacji tego zadania izbom, jako zadanie zlecone. Samorząd rolniczy od 20 lat działa na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa oraz podejmowania działań na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.

Zarząd KRIR skierował wniosek ws. zmiany katergorii dróg transportu rolnego na drogę publiczną

W związku z sygnałami, jakie napływają do Zarządu KRIR z gmin wiejskich informujących o tym, że Zarządcy linii kolejowych wymuszają na gminach zmianę kategorii dróg transportu rolnego służących głównie do dojazdu rolników do gruntów rolnych na drogę publiczną, w przypadkach kiedy drogi te krzyżują się z istniejącymi liniami kolejowymi na istniejących przejazdach, Zarząd KRIR w dniu 16 maja 2019 r. skierował pismo do Ministra Infastruktury w przedmiotowej sprawie.

Zarząd KRIR wystąpił ws. interpretacji przepisów dla poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej"

W związku z sygnałami otrzymywanymi od rolników w dniu 16 maja 2019 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zapytaniem, czy rolnik, który podpisał umowę w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” – typ operacji „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach PROW 2014-2020, może zakupionym w ramach dofinansowania sprzętem wykonywać pracę (usługi wewnętrzne) we własnym gospodarstwie rolnym.

Opinia samorządu rolniczego nt. projektu rozporządzenia dotyczącego rzeźni o małych zdolnościach produkcyjnych

Samorząd rolniczy przekazał opinię do  projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw. Odnosząc się do przepisów ww. rozporządzenia, wnosimy następujące uwagi: Ograniczenie w § 2. ust 1) uboju zwierząt pochodzących jedynie z gospodarstwa z terenu powiatu, na którym znajduje się rzeźnia, nie ma uzasadnienia.

Zostań ekspertem w ramach działania "Współpraca" - kandydaci mogą składać wnioski od 30 kwietnia do 31 maja 2019 roku

Zaproszenie do składania Wniosków o umieszczenie w wykazie ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dalej zwany Wnioskiem kandydata na eksperta), 

których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie:

 

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS