Do 27 lipca trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw"

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Pomoc w tym naborze  przeznaczona jest dla rolników gospodarujących na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej i zająć się innym rodzajem działalności. Mogą otrzymać na ten cel  bezzwrotną premię w wysokości 60 tys. zł. Jest ona wypłacana w dwóch ratach - pierwszą w wysokości 48 tys. zł (80 proc. premii) rolnik może otrzymać po doręczeniu decyzji o przyznaniu pomocy, a drugą ratę 12 tys. zł (20 proc.) po zrealizowaniu biznesplanu.

Zbiorniki na paliwo nie podlegają przepisom ustawy – prawo budowlane

W związku z wnioskiem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w kwestii uznania za urządzenie zbiorników dwupłaszczowych na paliwo użytkowanych przez rolników, resort rolnictwa poinformował, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prowadzi prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw, w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w toku uzgodnień międzyresortowych, zgłosiło uwagę w zakresie uregulowania kwestii dotyczących przechowywania paliw płynnych klasy III na potrzeby własne.

Informacje rządowe i projekty ustaw dotyczących rolnictwa rozpatrywane na posiedzeniach Komisji Sejmowych i Senackich

Na posiedzeniu 11 czerwca 2019 r., Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła przedstawioną przez pana Waldemara Wojnicza dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Najwyższej Izbie Kontroli, informację o wynikach kontroli NIK przeprowadzonych w 2018 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w instytucjach podległych MRiRW, z uwzględnieniem realizacji wniosków pokontrolnych. W 2018 r.

I posiedzenie izb rolniczych Europy Środkowej

W dniu 5 lipca 2019 r. w miejscowości Babolna na Węgrzech, odbyło się I posiedzenie izb rolniczych Europy Środkowej, które było zorganizowane przez węgierskie Ministerstwo Rolnictwa. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych udział w posiedzeniu wziął Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz. Podczas spotkania goście z sześciu krajów (Polski, Czech, Słowacji, Chorwacji, Austrii i Węgier) przedyskutowali następujące tematy:

Apel IRWŁ do ministra rolnictwa w sprawie zmiany przepisów - raporty IUNG

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski Prezes IRWŁ, mając na uwadze liczne głosy rolników zaapelował do Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilną zmianę przepisów, aby raporty IUNG nie były podstawą do uruchomienia procedury związanej z wystąpieniem suszy. Rolnicy alarmują, że suszę widać „gołym” okiem, natomiast raporty IUNG tego nie potwierdzają. Producenci rolni już szykują się do przedwczesnych żniw, a co niektórzy już je rozpoczęli.

Informacja dla Komisji Okręgowych - wybory do izb rolniczych

  1. Pierwsze posiedzenie Komisje Okręgowe zwołują do  5 lipca 2019r. Sporządzają protokół ( wzór w załączeniu)  i podejmują uchwały o powołaniu przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza komisji ( wzór uchwał w załączeniu).
  2. Komisje okręgowe podają w urzędzie gminy lub innym miejscu zwyczajowo przyjętym informacje o miejscu i godzinach  rejestracji kandydatów do rad powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego . Tą informację przekazują pracownikom  IRWŁ .

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS