Pomoc de mnimis bez zmiany przepisów

Realizując wniosek zgłoszony podczas IV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V Kadencji, które miało miejsce 10 maja 2016 r. Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 8 czerwca 2016 r., pismem znak KRIR/KK/783/16 w sprawie podjęcia zmian przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L379 z 28.12.2006, str. 5) w taki sposób, aby po przekroczeniu kwoty de minimis rolnik zwracał tylko część przekraczającą ten limit.

Wniosek Rady Kobiet w sprawie szczepień przeciw HPV

W dniu 11 lipca 2016 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, popierając wniosek zgłoszony w dniu 14 czerwca 2016 r. podczas III Konferencji Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich działającej przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych, wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie finansowania z budżetu państwa szczepionek przeciwko brodawczakowi ludzkiemu.

Wystąpienie o czasowe przywrócenie stosowania neonikotynoidowych zapraw nasion rzepaku

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z dnia 21 czerwca 2016 r., popierające wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w sprawie czasowego przywrócenia możliwości stosowania zapraw neonikotynoidowych do zaprawiania rzepaku w sezonie 2016/17 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło poniższe wyjaśnienia.

Polskie postulaty na Radę Ministrów Rolnictwa UE

Minister Krzysztof Jurgiel podczas Rady Ministrów Rolnictwa UE, która  odbędzie się  w poniedziałek, 18 lipca br. w Brukseli, będzie domagał się   uzyskania  środków z budżetu UE dla wsparcia sektora mleka Polsce. Efektem dotychczasowych postulatów zgłoszonych przez Polskę i inne państwa członkowskie (m.in. Oświadczenie Warszawskie z 9 czerwca br.) w związku z przedłużającym się kryzysem na rynkach rolnych będzie pakiet działań, który  zostanie zaproponowany podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady.

Posiedzenie Rady Powiatowej w Kutnie

W dniu 17 czerwca 2016 roku  odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Kutnie Pan Włodzimierz Jaworski.

Pan Włodzimierz Jaworski Przewodniczący Rady Powiatowej wraz z Panem Andrzejem Górczyńskim Delegatem na Walne Zgromadzenie zdali relacje z Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, które odbyło się w dniu 14 maja 2016 roku.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS