Pomoc za ograniczenie produkcji mleka

Rada Ministrów przyjęła 13 września 2016 r. rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka, przedłożone przez resort rolnictwa. W lipcu 2016 r. z powodu trudnej sytuacji na rynkach rolnych Komisja Europejska ogłosiła tzw. pakiet wsparcia rolnictwa. W ramach pakietu przewidziano wdrożenie pomocy finansowej z budżetu Unii Europejskiej na ograniczenie produkcji mleka. Stawkę pomocy do ograniczenia dostaw mleka określono na poziomie 14 euro do 100 kg mleka.

Zapraszamy do lektury wrześniowego numeru "W NOWEJ ROLI"

Szanowni Państwo! Okres dożynek to naturalny czas podsumowań. Czas, kiedy dziękujemy za zebrane plony i życzymy sobie wzajemnie, aby powszedniego, polskiego chleba nigdy nie zabrakło na naszych stołach. My jako rolnicy powinniśmy być dumni z polskiej żywności, z polskiego mleka, mięsa, owoców, warzyw i przetworów, które można, a nawet trzeba promować w Europie i na świecie. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego czynnie uczestniczy w tych działaniach.

W sprawie zmian w ustawie o funduszach promocji

12 września 2016 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Samorząd rolniczy popiera przestawioną i oczekiwaną zmianę ustawy w przedstawionym zakresie tj. ustanowienie marki „Produkt polski”, niemniej jednak należałoby również określić, ile powinno być np. mięsa w szynce a ile dopuszcza się dodatków itd. Delegacja dla ministra właściwego ds.

Samorząd rolniczy negatywnie o stawkach dopłat do materiału siewnego

9 września 2016 r. Zarząd KRIR przekazał negatywne stanowisko samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016. Tak niska dopłata do materiału siewnego nie gwarantuje rozwoju nasiennictwa w Polsce a tym samym jeszcze bardziej spadnie zainteresowanie rolników zakupem kwalifikowanego materiału siewnego i nasadzeniowego do produkcji.

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Wieluniu

Powiat Wieluński jest jednym z 24 powiatów województwa łódzkiego, położonym  w jego południowo-zachodniej części. Powierzchnia powiatu wynosi 926,48 km2, stanowiąc 5,1% obszaru województwa łódzkiego. Powiat ma charakter rolniczy. Tworzy go 10 gmin, w tym 9 gmin wiejskich i 1 miejsko – wiejska.  Użytki rolne  to 64 868 ha ( 70,07%) powierzchni powiatu w tym grunty orne wynoszą 51 047 ha ( 55,14%) powierzchni powiatu. O randze wieluńskiego rolnictwa decydują dobre warunki naturalne, ale także duża efektywność wykorzystania ziemi i środków produkcji.

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Wieruszowie

         Dnia  8 września 2016r. w Wieruszowie odbyło się VII /V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Wieruszowie. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  w Wieruszowie – Pan Jerzy Karsznia. Przywitał delegatów oraz Pana Leszka Przewłockiego – Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS