Rada Ministrów przyjęła zmiany w finansowaniu wspólnej polityki rolnej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zaproponowano rozwiązania umożliwiające przekazywanie z budżetu państwa środków na wyprzedzające finansowanie operacji szkoleniowych realizowanych przez szkoły rolnicze lub leśne w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Samorząd rolniczy obawia się pogorszenia dostępu rolników do leków

W związku z trwającymi pracami nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne, tzw. ustawą „apteka dla aptekarza”, samorząd rolniczy, obawiając się pogorszenia dostępu rolników do leków oraz znacznego wzrostu cen, zwrócił się w dniu 4 kwietnia 2017 r. do przewodniczących sejmowych klubów parlamentarnych z poparciem Stanowiska przedstawionego przez Związek Pracodawców Aptecznych PharmanNET.

Mała działalność gospodarcza – niższe składki na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy zmniejszający obciążenia składkami na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców o niskich przychodach. 31 marca wniosek o wpis skierowano do wykazu prac legislacyjnych rządu. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2018 roku. Z nowych rozwiązań skorzysta prawie 200 tysięcy firm.

Grypa ptaków – złagodzenie ograniczeń od jutra

Zgodnie z zapowiedziami, w związku z poprawą sytuacji epizootycznej minister Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie uchylające rozporządzenie z 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. 5 kwietnia br. ostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw poz. 722 i dziś (6 kwietnia br.) wchodzi w życie. Rozporządzenie uchyla nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w gospodarstwie.

(Źródło: MRiRW)

Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Zduńskiej Woli

 W dniu 31 marca 2017 roku, w sali konferencyjnej KRUS w Zduńskiej Woli odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Izby Województwa Łódzkiego  Powiatu Zduńskowolskiego.  W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście:  Adam Synowiec - Kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Grażyna Czyżak – Z-ca Dyrektor ARR w Łodzi, Łukasz Gędek - Kierownik Placówki Terenowej  KRUS w Zduńskiej Woli, Marta Misiak Z-ca Dyrektora PUP, Piotr  Kociołek – IRWŁ, Prezes Sam-Rol oraz delegaci i rolnicy z terenu. W proponowanym porządku posiedzenia omawiano m.in.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS