Resort rolnictwa częściowo uwzględnił uwagi samorządu rolniczego w sprawie elektronicznego formularza wniosku

W odpowiedzi na pismo samorządu rolniczego, przy którym zostały zgłoszone uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczony na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w dniu 3 marca 2017 r. resort rolnictwa poinformował, że zgłoszone uwagi zostały częściowo uwzględnione. Przede wszystkim doprecyzowano przepis umożliwiający wnioskowanie o nadanie kodu dostępu rolnikom, którzy np.

Aktualna rola kobiet w środowisku wiejskim w UE w kontekście obecnej sytuacji ekonomicznej i problemów społecznych w Europie

W dniach 9-10 marca 2017 r. w Krakowie odbyła się kolejna konferencja Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR zorganizowana przez Małopolską Izbę Rolniczą pt. „Aktualna rola kobiet w środowisku wiejskim w UE w kontekście obecnej sytuacji ekonomicznej i problemów społecznych w Europie", w której udział wziął Członek Zarządu KRIR – Stanisław Bartman. Uroczystego otwarcia dokonał Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej – Ryszard Czaicki wraz z Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego Wojciechem Kozakiem oraz I Wicewojewodą Małopolskim – Józefem Gawronem.

Nadzwyczajne środki wsparcia rynku wieprzowiny

Komisja Europejska przygotowała projekt rozporządzenia przyznający Polsce nadzwyczajne środki wsparcia rynku wieprzowiny, przeznaczone na łagodzenie skutków ekonomicznych restrykcji weterynaryjnych wprowadzonych w związku z wystąpieniem w Polsce ASF. W efekcie intensywnych działań i wniosków ministra Krzysztofa Jurgiela 9 marca 2017 r. projekt rozporządzenia uzyskał pozytywną opinię Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych.

W sprawie zawieszenia zastosowań kolejnych neonikotynoidów

W dniu 13 marca 2017 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanowczy głos Polski podczas spotkania Stałego Komitetu Komisji Europejskiej ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz w zakresie niezawieszonych zastosowań trzech neonikotynoidów (imidachlopryd, chlotinaidyna i tiametoksam), które odbędzie się w Brukseli w dniach 22-23 marca br.

Marcowe wydanie miesięcznika W NOWEJ ROLI

Szanowni Państwo, zapraszam do lektury nowego wyda­nia miesięcznika W NOWEJ ROLI. W tym numerze szczególnie polecam Państwu artykuły na temat debat rolniczych, któ­re odbyły się przy okazji Targów FERMA 2017 oraz z inicjatywy Rady Powiatowej IRWŁ w Łęczycy przy współpracy z Rada­mi Powiatowymi IRWŁ w Poddębicach, Kutnie i Zgierzu. Tematyka poruszana na debatach pokazuje z iloma problemami nadal boryka się polska wieś. W związku z tym pragnę zachęcić Państwa do kon­taktu z nami.

Debata rolnicza w Sejmiku Województwa Łódzkiego

Reprezentanci rolników z całego województwa 10 marca 2017 roku zebrali się w sali obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego, żeby rozmawiać o przyszłości rolnictwa w kraju i województwie łódzkim. Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego reprezentował Andrzej Komala – Wiceprezes IRWŁ oraz delegaci na Walne Zgromadzenie IRWŁ oraz liczni przedstawiciele Rad Powiatowych IRWŁ z całego województwa. Gościem specjalnym spotkania był Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego – Czesław Siekierski.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS