Program Rabat Rolniczy otwarty dla członków Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Na mocy umowy o współpracy podpisanej pomiędzy Zarządem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, spółką SAM-ROL a spółką Rabat Rolniczy  w lutym br., każdy rolnik z województwa łódzkiego otrzymał dostęp do specjalnych ofert wybranych grup produktów. O zasadach korzystania ze specjalnych rabatów oraz samym pomyśle na przedsięwzięcie Program Rabat Rolniczy rozmawiamy z Prezesem spółki, Panem Janem Boczkiem oraz Panem Bronisławem Węglewskim – Prezesem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

„Spotkanie po latach” Rady Powiatowej IRWŁ powiatu wieruszowskiego

23 lutego 2017r. o godz. 17.00 w Wieruszowie odbyło się spotkanie członków Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie wieruszowskim z okazji XX – lecia powstania izb rolniczych, m.in. na ziemi wieruszowskiej. Na uroczystość przybyli nie tylko obecni członkowie Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie wieruszowskim, ale także delegaci poprzednich kadencji. Przybyli także zaproszeni goście: Prezes Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Pan Bronisław Węglewski,   przedstawiciele instytucji współpracujących z Radą Powiatową IRWŁ w Wieruszowie m.in.

Nie będzie wydłużenia na stałe terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do 15 czerwca każdego roku

W odpowiedzi na pismo Zarządu KRIR, na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, dotyczące wydłużenia na stałe - począwszy od 2017 r. - terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, rolnośrodowiskowych, ekologicznych oraz ONW do dnia 15 czerwca, w dniu 17 lutego 2017 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, iż kwestia ta była przedmiotem dyskusji i szczegółowych analiz z uwzględnieniem doświadczeń wynikających z lat wcześniejszych. W odpowiedzi podkreślono, że zgodnie z art. 13 ust.

Zmiana przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego

W odpowiedzi na przedstawiony do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020w dniu 15 lutego 2017 r. Zarząd KRIR przekazał swoją opinię.

Planowane posiedzenia Sejmowych Komisji w dniach 7-9 marca 2017 r.

Podczas najbliższego 37. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach zaplanowane zostały następujące posiedzenia Sejmowych Komisji 7 marca 2017 r.

12.00 Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 1317) – projekt zawiera propozycję przywrócenia poprzednich przepisów 8 marca 2017 r.

Spotkanie w Ministerstwie Środowiska

1 marca 2017 r. odbyło się spotkanie Podsekretarza Stanu  w Ministerstwie Środowiska Andrzeja Koniecznego (Pełnomocnika Ministra do spraw Puszczy Białowieskiej) z przedstawicielami izb rolniczych. Dyskutowano m.in. na temat dzierżawy obwodów łowieckich – izby rolnicze wydają opinie o współpracy z kołami łowieckimi w związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia dotychczasowych umów dzierżawy obwodów łowieckich i koniecznością podpisania nowych umów.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS