Nowelizacja przepisów w zakresie badań technicznych pojazdów

W związku z wystąpieniami samorządu rolniczego w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów, przede wszystkim ciągników rolniczych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony w podstawowych stacjach kontroli pojazdów lub poza nimi resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, resort infrastruktury i budownictwa proceduje projekt ustawy o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wraz z aktami wykonawczymi, który zakłada m.in.

Ministerstwo Zdrowia w sprawie ograniczenia liczby leków na rynku pozaaptecznym

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Zdrowia oraz przewodniczących sejmowych i senackich Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Zdrowia w sprawie planowanego ograniczenia liczby leków i dawek dostępnych na rynku pozaaptecznym, Minister Zdrowia przekazał informacje, że w resorcie zdrowia obecnie trwają prace mające na celu zmianę przepisów rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie:

kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych,

Sierpniowy numer "W NOWEJ ROLI"

Szanowni Państwo! Jesteśmy w trakcie nasilonych prac związanych ze zbiorem zbóż. Szacuje się, że plony będą porównywalne do roku ubiegłego, ale niestety, z powodu suszy i lokalnych nawalnych deszczy oraz gradobicia, z ziarnem zdecydowanie gorszej jakości. Rolnikom nie będzie pomagać też bezcłowy import zboża z Ukrainy na teren UE. Zachęcam do lektury artykułu na ten temat, a także na temat nowej ustawy o Prawie Wodnym. W rubryce Dobre praktyki w rolnictwie można zapoznać się z informacjami dotyczącym palety odmian pszenżyta ozimego.

Resort rolnictwa w sprawie nowoczesnego monitoringu suszy rolniczej

W związku z pismem Zarządu KRIR w sprawie opracowania nowoczesnego monitoringu suszy rolniczej, resort rolnictwa poinformował, że system monitoringu suszy rolniczej ma za zadanie wskazać obszary, na których wystąpiły straty spowodowane suszą w uprawach uwzględnionych w ustawie z dnia 7 Iipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2016r. poz. 792), tj. dla zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych i roślin strączkowych.

Kolonijny wypoczynek

Jak co roku Biuro Powiatowe Izby Rolniczej w Radomsku oraz Biuro Powiatowe Izby Rolniczej w Pajęcznie zorganizowało nabory wyjazdów dla dzieci rolników uprawionych do świadczeń KRUS dofinansowanych z Funduszu Składkowego Ubezpieczeń Społecznych Rolników. Wyjazdy wakacyjne organizowane były przy współpracy Związku Zawodowego Centrum Narodowych Młodych Rolników, Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Związku Młodzieży Wiejskiej.

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych - PROW 2014-2020

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, popierając wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 6 lipca 2016 r. o rozszerzenie listy rodzajów działalności gospodarczej, na które może być przyznana pomoc w ramach operacji "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" objętej PROW na lata 2014-2020.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS