Zmiana zasad szacowania szkód łowieckich coraz bliżej

7 czerwca 2016 r. Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wspólnym posiedzeniu z Komisją Ochrony Środowiska przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, uchwalonej przez Sejm w dniu 20 maja 2016 r. Komisje przyjęły drobne poprawki zgłoszone przez biuro prawne, w związku z czym po przyjęciu przez Senat na posiedzeniu plenarnym projekt trafi ponownie pod obrady Sejmu.

150 lat Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich

Łódzkie Wojewódzkie Obchody 150-cio lecia Kół Gospodyń Wiejskich odbywały się 22 maja 2016 r. w Poddębicach pod "Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia". Było to święto jednej z najstarszych polskich organizacji która bodaj najpiękniej wpisała się w historię funkcjonowania organizacji społecznych, w historię wsi polskiej, w historię naszej ojczyzny. To święto Kół Gospodyń Wiejskich które wciąż dziarskie i pełne zapału, wciąż piękne i młode w obecnym 2016 roku, aż trudno uwierzyć,  obchodzą swoje 150 urodziny.

 

Posłowie zajmą się sytuacją na rynku mleka i wieprzowiny, a senatorowie - Prawem łowieckim

 

W dniu 8 czerwca 2016 r. o godz. 10:00 sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłucha informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku mleka, w tym importu mleka i koncentratów mlecznych oraz produktów mleczarskich, karach za nadprodukcję mleka – możliwości umorzenia kar dla rolników za przekroczenie kwot mlecznych oraz rozpatrzy wniosek o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do spraw monitorowania programu zwiększenia wykorzystania polskiego białka roślinnego w paszach.

Wnioski do ARiMR o przyznanie wsparcia na zalesienie

Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2016 r. rolnicy mogą składać do kierowników biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów".

Rok 2016 jest drugim rokiem, w którym rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach PROW 2014-2020. Istotne jest to, że w tegorocznym naborze nastąpiły zmiany w przepisach ułatwiające skorzystanie z tej formy pomocy. Najważniejsze z nich to:

Grodzenie łąk drutem kolczastym

W związku z pytaniami hodowców bydła Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 18 maja 2016 r. z wnioskiem o udzielenie informacji czy jest możliwe ogrodzenie drutem kolczastym pastwisk i łąk oraz czy, w przypadku gdy takie ogrodzenie już istnieje, może być pozostawione. Zgodnie z odpowiedzią przesłaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi przy piśmie z dnia 30.05.2016 r., zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS