Rząd stawia na obszary wiejskie. Będzie Pakt dla Wsi

Zakończył się pierwszy etap pracy nad Paktem dla Wsi - dokumentem, którego realizacja pozowali na zmniejszenie różnic rozwojowych między miastem a wsią. Jest już wersja robocza tego dokumentu - poinformował we wtorek wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki. Opracowanie tego dokumentu realizowane jest we współpracy z ministrem rozwoju oraz innymi resortami, tak, aby można było efektywnie wykorzystać środki nie tylko Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, ale także z polityki spójności.

Wsparcie instalacji nawadniających w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych"

W imieniu rolników z województwa łódzkiego i Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie działań mających na celu zmianę zapisów, aby wsparciem objąć instalacje nawadniające w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych" (poddziałanie - "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). 

Ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników - opinia samorządu rolniczego

W dniu 18 maja 2016 r. Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsiuwagi samorządu rolniczego do przedstawionego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników:

Samorząd rolniczy pozytywnie ocenia kierunek zmian zaproponowanych w przedstawionym do zaopiniowania projekcie ustawy. Uwzględnia on postulowane przez rolników zapisy upraszczające rozpoczynanie i prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży produktów przetworzonych pochodzących z własnego gospodarstwa.

Kwalifikacje rolnicze

Ustawa z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 585), która weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r. nie wprowadziła żadnych zmian w zakresie kwalifikacji rolniczych.

W dalszym ciągu, zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, uważa się że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:

Stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych do projektu nowelizacji ustawy o izbach rolniczych

W dniu 16 maja 2016 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela zostało przekazane Stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych do poselskiego (Kukiz’15) projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw, które zostało przyjęte na posiedzeniu KRIR w dniu 10 maja 2016 r.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS