Pierwsze posiedzenie Komisji Wojewódzkiej  ds. wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

W dniu 9.05.2019 w siedzibie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łodzi odbyło się pierwsze  posiedzenie  Komisji Wojewódzkiej  ds. wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 28 lipca 2019r.  powołanej przez X/V Walne Zgromadzenie IRWŁ w dniu 15 kwietnia 2019r.

Informacje rządowe i projekty ustaw dotyczących rolnictwa rozpatrywane na posiedzeniach Komisji Sejmowych i Senackich

We wtorek 2 kwietnia 2019 r. Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405, 1496 i 1637). Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Rafał Romanowski podkreślając, iż przepisy ustawy nie spowodowały "zamrożenia" obrotu ziemią w Polsce. W obrocie prywatnym między rolnikami w 2017 r. doszło do ok. 57,5 tys. transakcji, a rok wcześniej było ich ok. 70 tys.

Prawo łowieckie - wyrok Trybunału Konstytucyjnego

8 maja 2019 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 17 września 2013 r. o stwierdzenie  niezgodności niektórych przepisów ustawy Prawo łowieckie z Konstytucją RP. . Trybunał orzekł, iż w zakresie, w jakim ustawa Prawo łowieckie przewiduje, że obwody łowieckie są wydzierżawiane przez wskazane w tym przepisie organy z całkowitym pominięciem uprawnień rolników będących właścicielami gruntów znajdujących się w obrębie obwodów łowieckich – przepisy są zgodne z art. 21 ust. 1, art. 23, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS