Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Drodzy Rolnicy! Zwracam się do Was z apelem o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie trwających właśnie żniw oraz o zapewnienie należytej opieki dzieciom.  Rolnictwo zaliczane jest do sektorów gospodarki, w których odnotowuje się największą liczbę wypadków przy pracy. Lato to, dla mieszkańców wsi, czas szczególnie intensywnej pracy, a co za tym idzie zwiększonej liczby zagrożeń dla zdrowia i życia osób pracujących w gospodarstwach rolnych.

Susza - formy pomocy

Producenci rolni, po oszacowaniu strat w uprawach rolnych przez komisje powołane przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, mogą ubiegać się o pomoc w formie: kredytu preferencyjnego na wznowienie produkcji rolnej.

Stosowanie nawozów – zmiana rozporządzenia

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania. W celu ochrony wód, ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne wprowadziła nowe podejście do wdrażania dyrektywy dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (tzw. dyrektywy azotanowej) w Polsce. W miejsce dotychczasowego wyznaczania tzw.

Posiedzenie Zarządu w nowej siedzibie Izby

31 lipca 2018 r. w nowo budowanej siedzibie IRWŁ na ulicy Beskidzkiej odbyło się posiedzenie Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w składzie: Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski, Andrzej Komala Wiceprezes IRWŁ, Członkowie Zarządu IRWŁ: Ewa Bednarek, Mariusz Cheba, Dariusz Kowalczyk. W posiedzeniu uczestniczyli również:  Bartłomiej Biniek - firma P.H.B.

Izba rolnicza do ministra rolnictwa w sprawie producentów owoców miękkich

W imieniu Zarządu IRWŁ, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego (do wiadomości Prezesa KRIR) w związku z wątpliwościami jakie zgłaszają rolnicy do samorządu rolniczego. Wątpliwości rolników związane są z przyznaniem pomocy gospodarstwom, które ucierpiały wskutek suszy na podstawie  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i  sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR ( Dz.U. z 2015r., poz.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS