ARiMR w sprawie szczegółowych opisów przelewów

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie wprowadzenie względnie szczegółowych opisów przelewów bankowych, przy których przekazywane są środki finansowe w ramach dopłat bezpośrednich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyjaśnia, że płatności na rzecz beneficjentów realizowane są z wykorzystaniem elektronicznego systemu ELIXIR/SORBNET, w którym standard komunikatu „Polecenia przelewu”, w tym pole „Tytułem” posiada ograniczoną ilość znaków. Agencja informuje, że ograniczenie to uniemożliwia szczegółowe opisanie wszystkich mechanizmów pomocy.

43. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Planowane posiedzenia Komisji Sejmowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi

43. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Planowane posiedzenia Komisji Sejmowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi

7 czerwca 2017 (środa),

godz. 8:30 sala im. Konstytucji 3-go Maja (nr 118, bud. C)

Wspólne posiedzenie komisji: Finansów Publicznych  (FPB), Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  (GMZ), Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  (OSZ) oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (RRW)

Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo wodne (druk nr 1529).

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc maj  2017 r.

Część merytoryczna

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na bieżąco obserwuje sytuację  w rolnictwie, wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika wydaje opinie  w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. Należy zaznaczyć, że Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego współpracuje  z instytucjami sektora rolniczego. W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał również opinie do:

O problemach producentów i Krajowych Dni Ziemniaka - Kalinowa 2017 w Radio Ziemi Wieluńskiej

Wykorzystując fakt, że w ostatnich latach w istotny sposób udało się ograniczyć występowanie bakterii Cms, czyli bakteriozy pierścieniowej w naszym kraju, resort rolnictwa wystąpił z inicjatywą rewizji dotychczasowych zasad wysyłki ziemniaków z Polski na rynki innych państw członkowskich. Ostatecznie, w wyniku przeprowadzonych negocjacji, osiągnięto akceptację dla szeregu uproszczeń dotychczasowych zasad wysyłki. Wprowadzone ułatwienia polegają m.in.

Zgłoś podróbkę - nielegalnesrodki@piorin.gov.pl

Na stronie PIORiN został zamieszczony adres e-mail, za pośrednictwem którego możesz szybko zgłosić podejrzenie obrotu nielegalnym środkiem ochrony roślin: nielegalnesrodki@piorin.gov.pl Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, aby do zabiegów ochrony roślin nabywać wyłącznie oryginalne środki ochrony roślin, a wszystkie podejrzenia naruszeń w obrocie tymi produktami zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: nielegalnesrodki@piorin.gov.pl lub do najbliżs

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS