Jubileusz XX-lecia Samorządu Rolniczego Województwa Łódzkiego

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego obejmuje swym działaniem teren województwa łódzkiego. Działa na rzecz rolnictwa i rynków rolnych oraz wpływa na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczy w jej realizacji. Rolnictwo to jeden z 5 najważniejszych działów gospodarki województwa łódzkiego, co pozwala na włączenie obszarów wiejskich w procesy rozwoju regionalnego. W minioną sobotę 29 września Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego podsumowała 20 lat działalności.  

Zapraszamy na IV Forum Rolnicze Ziemi Piotrkowskiej

Powiat Piotrkowski już po raz czwarty organizuje Forum Rolnicze Ziemi Piotrkowskiej, dostrzegając bieżące potrzeby rolników naszego regionu. Tematem tegorocznego forum będzie „Trzoda chlewna w Powiecie Piotrkowskim – hodowla, bezpieczeństwo i żywienie”. Powiat Piotrkowski należy do jednych z największych zagłębi hodowli pogłowia zwierząt gospodarczych, w tym głównie trzody chlewnej. Na tle innych powiatów Województwa Łódzkiego zajmuje pierwszą pozycję pod tym względem. Z uwagi na to szczególnie ważny jest dla nas temat związany z Afrykańskim Pomorem Świń.

Przekaż gospodarstwo, weź pieniądze z PROW 2014 - 2020 - wnioski można składać od 28 września

Od 28 września do 27 października 2018 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Termin i warunki przyznawania wsparcia zostały podane do publicznej wiadomości przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji  Modernizacji Rolnictwa 28 sierpnia br.

Jest to trzeci nabór wniosków z tego poddziałania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc klęskowa dla rolników. Termin naboru wniosków wydłużony do 31 października

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały wskutek tegorocznej suszy lub powodzi. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o przyznanie takiej pomocy (otwórz).

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS