Czerwcowe wydanie "W NOWEJ ROLI"

Szanowni Państwo, warto rozmawiać, warto spierać się, ale przede wszystkim warto wyciągać wnioski. Samorząd rolniczy to głos rolników i ten głos można było usłyszeć na VII w V kadencji Walnym Zgromadzeniu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Niezmiernie cieszę się z tak konstruktywnej dyskusji. Wnioski z Walnego Zgromadzenia IRWŁ – głos rolników z województwa łódzkiego - zostały przekazane do Wojewody Łódzkiego i Krajowej Rady Izb Rolniczych celem dalszej realizacji. Mamy nadzieję, że ten głos polskiego, łódzkiego rolnika będzie wysłuchany.

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Opoczyńskiego

W dniu 07.06.2018 odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Ppoczyńskiego. Posiedzenie odbyło się w Biurze Powiatowym IRWŁ w Opocznie.  Obradom przewodniczył pan Marian Kacprzak Przewodniczący Rady Powiatowej w Opocznie. W obradach uczestniczyli delegaci oraz Pan Dariusz Kowalczyk - Członek Zarządu IRWŁ. Na posiedzeniu były omawiane aktualne problemy naszych rolników. Zostały poruszone następujące tematy:

Dialog o rolnictwie

Nowy wymiar Wspólnej Polityki Rolnej w nowej dekadzie – to temat Dialogu Obywatelskiego z Dyrektorem Generalnym Jerzym Plewą (DG AGRI), który 12 czerwca odbył się w Warszawie. W projekcie budżetu 2021-2027 Komisja Europejska zaproponowała na rolnictwo 365 mld euro. - Większy nacisk położono m.in. na działania służące ochronie środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu – wskazywał dyrektor Plewa.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - stonka ziemniaczana

Województwo: Łódzkie

Powiat: Pabianicki i Miasto Łódź

Agrofag: Stonka ziemniaczana

Roślina: Ziemniak

Data publikacji komunikatu: 11.06.2018 r.

Plantacjom ziemniaka zagraża stonka ziemniaczana.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania stonki ziemniaczanej na plantacjach ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji występowania stadiów rozwojowych szkodnika oraz po ocenie jego liczebności.

Apel IRWŁ w sprawie suszy

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ powiatu łódzko-wschodniego wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych (do wiadomosci Zbigniewa Rau - Wojewody Łódzkiego) w sprawie suszy. Do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłaszają się rolnicy (szczególnie z powiatu łódzko-wschodniego), którzy informują, że od pierwszych dni kwietnia br. nie odnotowano stałych opadów deszczu.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS