Cofnięcie zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające desmedifam

27 czerwca 2019 r. Komisja Europejska wydała rozporządzenie wykonawcza  (UE) 2019/1100  w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej desmedifam.  Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy w porozumieniu z państwem członkowskim pełniącym rolę współsprawozdawcy przygotowało sprawozdanie z oceny dotyczącej odnowienia i w dniu 21 grudnia 2016 r. przedłożyło je Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji.

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego "Biznes na Plus"

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego "Biznes na PLUS". Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Łódzkiego,  wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy naszego regionu. Liderów gospodarki naszego regionu poznamy podczas Gali wręczenia Nagród "Biznes na PLUS", która odbędzie się w pierwszym dniu XII Europejskiego Forum Gospodarczego 16 września 2019 r.

Wyższa premia dla młodych rolników - ostatni dzień składania wniosków

Nabór wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom kończy się 29 czerwca, lecz ponieważ jest to sobota, wnioski będzie można składać także 1 lipca 2019 r. Dokumenty przyjmowane są w oddziałach regionalnych ARiMR. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020. W tegorocznym naborze wprowadzono korzystne dla rolników zmiany, w tym podwyższono kwotę premii - do 150 tys. zł.

Kto może uzyskać wsparcie?

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - stonka ziemniaczana

Województwo: Łódzkie

Powiat: Pabianicki i Miasto Łódź

Agrofag: Stonka ziemniaczana

Roślina: Ziemniak

Data publikacji komunikatu: 19.06.2019 r.

Plantacjom ziemniaka zagraża stonka ziemniaczana.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania stonki ziemniaczanej na plantacjach ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji występowania stadiów rozwojowych szkodnika oraz po ocenie jego liczebności.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS