Sejm zakończył prace nad ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości

W dniu 14 kwietnia 2016 r. Sejm poparł wszystkie siedem zmian jakie zaproponował Senat do ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

Najważniejsza z zaakceptowanych senackich poprawek zakłada, że działki o powierzchni mniejszej niż 0,3 hektara (30 arów) będą wyłączone spod rygorów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Kolejna przyjęta przez posłów senacka poprawka dopuszcza do przetargu młodych rolników (do 40 lat), którzy uzyskali pomoc ze środków unijnych, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych (w ciągu 3 lat).

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Poddębicach

W dniu 4 kwietnia 2016r.  odbyło się szóste w V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Poddębicach. W posiedzeniu brali udział delegaci  oraz zaproszeni goście:  Ewa Bednarek - Członek Zarządu IRWŁ, Piotr Polak Poseł na Sejm RP,  Radosław Arkusz Kierownik ARiMR. Na posiedzeniu omówiono następujące tematy:

Kwietniowy numer W NOWEJ ROLI

Szanowni Państwo,

Przedstawiając kolejny numer naszego miesięcznika, mam nadzieję na  dalszą współpracę i zachęcam Państwa do współredagowania tego wydawnictwa. Zależy nam na głosie z terenu, ponieważ chcielibyśmy na łamach W NOWEJ ROLI promować cenne i potrzebne inicjatywy lokalnych samorządów i społeczności. Polska, łódzka wieś zmienia się i nowocześnieje, chcemy to pokazywać  i zachęcać innych do podobnych działań. Czekamy na Państwa opinie i sugestie.

ARiMR zaprasza do składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2016 r.

W Polsce ponad 14 mln ha objętych jest systemem dopłat bezpośrednich. Od 15 marca można składać w ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2016 r. Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski wraz z załącznikami do 16 maja, mogą liczyć na otrzymanie dopłat w należnej im wysokości. Kto nie zdąży złożyć kompletnego wniosku w tym terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 10 czerwca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1%.

Nowe regulacje unijne

11 kwietnia tego roku, podczas posiedzenia Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa przyjęte zostały nowe przepisy UE, które będą stanowiły wspólną podstawę prawną dla programów szkolnych, do tej pory wdrażanych odrębnie jako „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. Głównym celem nowych uregulowań jest ujednolicenie i skonsolidowane obecnych odrębnych ram prawnych i finansowych oraz zapewnienie ogólnej spójności podejścia Wspólnej Polityki Rolnej do dystrybucji produktów spożywczych w placówkach oświatowych i zmaksymalizowania efektywności zarządzania.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS